Product Testing >> Vælg Område >> Handsker og beskyttelsesdragter

Handsker og beskyttelsesdragter

Sidebar Image

Eurofins tilbyder test af beskyttelseshandsker og -dragter for en lang række kemiske stoffer og produkter. Vi kan hjælpe med at finde frem til netop det udstyr, som der er behov for. Vores unikke setup gør, at vi kan tilbyde kundespecifikke tests for brug af særligt problematiske kemikalier, f.eks. epoxy og isocyanater. Desuden tilbyder vi permeationstest iht alle relevante standarder i én test (EN 16523-1 (EN 374-3), ASTM F739, ISO 6529).

Værd at notere:

  • Man kan ikke altid sikre sig effektivt beskyttelsesudstyr ved at hente dokumentation fra tabeller, databaser o.lign.
  • Der findes ikke en universel beskyttelseshandske eller -dragt for alle kemikalier. Eksempelvis kan en handske yde beskyttelse mod A og B hver for sig, men ikke blandingen A+B.
  • Beskyttelsen er tidsbegrænset. Beskyttelsesmaterialet kan nedbrydes over tid. Derfor er gennembrudstiden en væsentlig faktor for præcis det kemikalie der håndteres.

 Vi tilbyder: