Product Testing >> Vælg Område >> Legetøj

Legetøj

Sidebar Image

Legetøj er et af de mest regulerede områder inden for forbrugerprodukter. Med det seneste direktiv 48/2009 fra EU omfatter kravene både fysiske test, kemiske analyser for tungmetaller og organiske analyser samt krav til dokumentation og sporbarhed.

Eurofins Product Testing tilbyder rådgivning til produktgruppering, opstilling af testprogram, labeltjek, samt kurser i legetøjslovgivningen. Og selvfølgelig tilbyder vi alle de relevante analyser af legetøj for at sikre overensstemmelse af lovgivningen.

Vi tilbyder: