Eurofins Danmark >> Product Testing >> Vælg Ydelse

Analyser og test af forbrugerprodukter og materialer

Sidebar Image

Eurofins Product Testing i Danmark har 30 års erfaring med analyser og test af forbrugerprodukter og materialer så som plast, silikone, gummi, tekstil, træ, metal, kosmetik, lim, maling m.m. Mange af de analyser og test, vi gennemfører rutinemæssigt i vores laboratorium, relaterer sig til national og international lovgivning, hvor vi i de senere år har set en kraftig stigning af nye direktiver, bekendtgørelser mv. 

Frivillige mærkningsregler og certificeringsordninger, som skal sikre forbrugerne og forbedre afsætningen af forbrugerprodukter, er en anden baggrund for de mange forskellige test, som vi udfører. Dertil kommer et generelt større ønske om en dybere viden om produkterne både fra industrien, myndigheder og forbrugerorganisationer.
Lovgivningen og forbrugerønsker har skærpet kravene til laboratoriet. Det er ikke længere tilstrækkeligt at kunne analysere produkter for indhold af diverse kemiske stoffer. Fx tester vi i dag rutinemæssigt fødevarekontaktmaterialer og legetøj for migration – vandringen af kemiske stoffer fra produktet. Afgasningen af flygtige kemiske stoffer fra byggematerialer og møbler har stor effekt på vores indeklima. Derfor tester man i dag byggematerialer, møbler og lignende for hvilke stoffer, der afgives til luften - og dermed til indeklimaet i vores bygninger. Der er i flere europæiske lande lovgivningskrav til emissionen fra byggevareprodukter, og derudover er der mulighed for at opnå en række frivillige mærker inden for specifikke produktkategorier. Eurofins tilbyder blandt andet vores eget certificeringsmærke Indoor Air Comfort. På dette område har vi i Danmark verdens største laboratorium.

Det er vores vigtigste opgave til stadighed at kunne servicere vores kunder og imødekomme de krav, de har. Derfor holder vi os ajour med udviklingen på markedet, så vi til enhver tid kan tilbyde de analyser og test, der er relevante og nødvendige.

Du er velkommen til at kontakte os hvis du har spørgsmål til hvordan vi kan hjælpe dig

Eurofins Product Testing
Smedeskovvej 38
8464 Galten
Tlf. 70 22 42 76
Email: CustomerSupport@eurofins.dk