Vælg Ydelse >> Rådgivning >> Rådgivning om test af byggematerialer

Rådgivning om test af byggematerialer

Sidebar Image

Eurofins Product Testing A/S er den største leverandør af kammertests udført efter ISO 16000, EN 16516, CDPH CA01350 og ASTM D5116 som er de grundlæggende tests påkrævet for at eftervise produkters emissioner. Testene bliver udført i et ventilleret kammer og bliver testet i typisk 28 dage, hvorefter der opsamles luft på tenax og DNPH rør der efterfølgende analyseres i laboratoriet og resulterer i rapport med en screening over alle funde VOC komponenter samt formaldehyde og øvrige aldehyder.

Testen er påkrævet i flere regulationer, herunder den Franske A+ VOC label og den tyske ABG (draft), og bliver i 2017/2018 inkluderet i grundlaget for CE mærkning under flere harmoniserede produktstandarder (bl.a. EN 14041). Derudover bliver testen anvendt af en lang række eco labels som er blevet markedskrav i flere medlemsstater. Herunder kan nævnes blandt andet den Finske M1 analyse eller det tyske EMICODE.

Det er også en test som kan anvendes såfremt man ønsker at eftervise at et givent produkt kan medvirke i enten LEED eller BREEAM byggerier. Det vil her typisk enten være en CDPH analyse eller en Indoor Air Comfort Gold, hvoraf den sidste er nævnt i både LEED og BREEAM som accepteret testmetode.

Eurofins Product Testing A/S har harmoniseret mange af disse eco labels og regulationer under een hat, således at der ved en test bliver rapporteret overfor flere regulationer og/eller eco labels. Vi kalder rapporttypen for Indoor Air Comfort for at sikre gældende regulationer, eller vi kalder det Indoor Air Comfort Gold for tests med grænseværdier for både regulationer og ecolabels. Det bemærkes at der er tale om den samme test, og at den eneste forskel er hvilke grænseværdier som testen holdes op imod efterfølgende. Indoor Air Comfort er en rapport vi laver, men den kan også bestilles direkte som certificering, hvis du ønsker at vise produktets gode emissionsegenskaber enten direkte i jeres marketing eller som endegyldigt bevis i teknisk kommunikation.

Vi udfører også VOC content testing, som ikke er en kammertest men direkte analyse af totalt VOC indhold. Det er en analyseform som er relevant for alle flydende produkter og det er et krav for salg i flere land og især USA. I Europa er flere dekorative coatings dækket ind under direktiv 2004/24/EC. Vi udfører tests efter ISO 11890-1, ISO 11890-2, ASTM D2369 og sammenholder med grænseværdier for at eftervise produktets performance er lovmæssigt, men også at det er et high performing produkt jævnfør eksempelvis Svanemærket eller EU eco label.

VOC tests er en kompliceret størrelse grundet de mange forskellige interessenter, men hvis du er ved at miste overblikket, så giv os endelig en mail eller et kald – vi klar til guide og hjælpe fremad.