Vælg Ydelse >> Rådgivning >> Rådgivning om test af drikkevandsinstallationer

Rådgivning om test af drikkevandsinstallationer

Sidebar Image

Eurofins Product Testing har stor erfaring med toksikologiske vurderinger af produkter i kontakt med drikkevand. Vi kan hjælpe med kontakt til leverandører, opstilling af testprogrammer og praktisk udførelse af test i egne laboratorier.

På baggrund af oplysninger om produkternes sammensætning kan vi indhente oplysninger om de enkelte materialer og sammenholde informationerne med de gældende krav til drikkevandets kvalitet. Vi kan enten foretage vurderingen ud fra materiale, som producenter / importører sender til os fra deres leverandører - eller vi kan selv tage kontakten til leverandørerne og skaffe de nødvendige oplysninger.