Vælg Ydelse >> Rådgivning >> Rådgivning om test af værnemidler

Rådgivning om test af værnemidler

Sidebar Image

Der er risiko ved at arbejde med kemikalier og farlige stoffer. Der kan eksempelvis opstå hudirritation, eksem eller allergi hvis huden bliver udsat for stoffer som farve, lak og opløsningsmidler eller polymerbaserede materialer. Desuden kan en del kemikalier vandre gennem huden og skade vitale organer.

Eurofins Product Testing rådgiver i brug af værnemidler til håndtering af kemikalier i produktionen. Vores ekspertise ligger i at opstille kundespecifikke testprogrammer overfor særligt farlige kemikalier.