Rådgivning >> Rådgivning om test og deklaration af fødevarekontaktmaterialer >> Overensstemmelseserklæring

Eurofins tilbyder vi hjælp og rådgivning omkring dokumentation og regler for overensstemmelseserklæring

Sidebar Image

I Danmark er der helt klare regler for, hvad der skal til, før du må produce, importere eller forhandle fødevarekontaktmaterialer.
Ikke nok med at du skal have styr på fødevarelovgivning og dokumentation i Danmark og EU, men ved eksport skal du også have styr på lovgivningen i modtagerlandet og have den nødvendige dokumentation.

Fødevarestyrelsen har fastsat en overordnet definition af hvilke krav der findes i forbindelse med overensstemmelseserklæring for fødevarekontaktematerialer. 

Alle fødevarekontaktmaterialer skal i Danmark ledsages af en overensstemmelseserklæring i forsyningskæden fra producent af udgangsmaterialer til eksempelvis producenten af fødevarer. Overensstemmelseserklæringen er et resumé af virksomhedens kontrolarbejde og skal vise, at materialet er i overensstemmelse med reglerne. Begrænsninger i anvendelsen af materialet skal bl.a. fremgå af overensstemmelseserklæringen, fx hvilken fødevare materialet kan bringes i kontakt med, og de temperaturer, som det kan udsættes for.

Vi kan hjælpe med at indhente og vurdere den tekniske dokumentation  samt at udarbejde overensstemmelseserklæringen korrekt i henhold til EU lovgivningen.
Når du har din overensstemmelseserklæring på plads, kan du markedsføre dit produkt i Europa  
Overensstemmelseserklæringen indeholder blandt andet:

  • producentens navn og adresse
  • entydig reference til produktet
  • angivelse af den lovgivning erklæringen relaterer til
  • dato og underskrift

Få et eksempel på overensstemmelseserklæring her

Kontakt vores rådgivningsteam for mere information omkring vi kan hjælpe dig. 

Mette Damgaard Kristensen
Senior Consultant, MSc Microbiology
+45 26 86 43 16
MetteDamgaardKristensen@Eurofins.dk