Vælg Ydelse >> Tests >> Tests til Drikkevandsbekendtgørelsen

Test til Godkendelse af Drikkevand

Sidebar Image

Eurofins er Danmarks førende udbyder af test til GDV ordningen. Vi tilbyder den fulde pakke af analyser som kræves:

 • NKB4 test, inkl. afsmitning af Bly, Cadmium og Nikkel
 • EN 12873 migrationer, inkl. analyse for
  • Lugt og smag
  • TOC
  • Phenolindex
  • Farvetal
  • Turbiditet
  • PAH indhold
  • PE Phenoler
  • Samt et enormt kartotek af SML stoffer som bliver defineret i testplanlægningen