Vælg Ydelse >> Tests >> Tests til REACH

Tests til REACH

Sidebar Image

REACH lovgivningen omhandler blandt andet krav til artikler, der importeres til EU lande. Forordningen har defineret nogle kemiske stoffer som særligt farlige, og som importør eller producent skal man vide, om disse stoffer findes i de varer, man producerer eller importerer.

På nuværende tidspunkt er der defineret 46 stoffer som særligt farlige (SVHC - Substances of Very High Concern) - blandt andre:

 • Antracen
 • Triethyl arsenat
 • 4,4’-Diaminophenyl-methan
 • Dibutylphthalat
 • Cobolt dichlorid
 • Diarsen pentoxid
 • Diarsen trioxid
 • Natrium dichromat, dihydrat
 • Musk xylen
 • Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
 • Hexabromocyclo-dodecan (HBCDD)
 • Alkaner, C10-13, chloro (Kort kædede chlorerede paraffiner)
 • Bis(tributyltin)oxid (TBTO)
 • Bly hydrogen arsenat
 • Benzyl butyl phthalate (BBP)
 • Anthracen oil
 • Anthracene oil, anthracene paste(distn. Lights)
 • Anthracene oil, anthracene paste,Anthracene fraction
 • Anthracene oil, anthracene-low
 • Anthracene oil, anthracene paste
 • Pitch, coal tar
 • Acrylamid
 • Aluminosilicat
 • Zirconia aluminosilicat
 • 2,4-Dinitrotoluen
 • Diisobutyl phthalat
 • Bly chromat
 • Bly chromat molybdate
 • Bly sulfochromate yellow
 • Tris(2-chloroethyl)phosphat

Det er ikke altid, at man kan få de nødvendige informationer fra sin leverandør uden for EU. Derfor har Eurofins Product Testing udviklet analysemetoder til SVHC stoffer, så det er muligt at få vished. Hvis disse SVHC stoffer findes i koncentrationer over 0,1% pr. del, skal der informeres om sikkert brug til det næste led i forsyningskæden. Hvis ét eller flere af stofferne desuden importeres i en total mængde over 1 ton / år, skal stoffet anmeldes til agenturet i Helsinki. Yderligere oplysninger om REACH.

Begrebet artikler dækker de fleste forbrugerprodukter såsom legetøj, køkkenudstyr, møbler, sportsudstyr, tekstiler, emballage mv.

For at gøre det nemmere - og billigere - for vores kunder, har vi samlet de relevante SVHC stoffer i analysepakker svarende til hvilket materiale, artiklen består af. Vi har defineret følgende pakker:

 • Træ
 • Tekstil
 • Plastik
 • Papir
 • Metal
 • Glas
 • Total pakke

Kontakt os for nærmere oplysninger om kravene til dine varer og mulighederne for analyse.