Vores afdelinger >> Mælkelaboratoriet >> Mælkekvalitet

Mælkekvalitet

Sidebar Image

Mælkekvalitet er utroligt vigtig både for mælkeproducenten, mejeriet og for slutbrugerne af diverse mejeriprodukter.

Til dokumentation af mælkekvaliteten analyserer Eurofins Milk Testing Denmark A/S for en række forskellige parametre som bruges i forbindelse med mejeriets afregning til mælkeproducenten og i forbindelse med processtyring på mejeriet: 

  • Celletallet er et udtryk for det antal somatiske celler, der er i mælken - hvilket igen er et udtryk for koens sundhed i yveret. Analysen udføres på en Fossomatic, som ved hjælp af flowcytometri konstant holdes op mod referencemetoder.

 

  •  Fedt og protein er historisk set to af de vigtigste analyseparameter i forbindelse med mælkeafregning, primært da disse to komponenter udgør hovedindholdsstofferne i de fleste mejeriprodukter. Resultaterne er derfor meget vigtige i forbindelse med processtyring på mejeriet og meget vigtige for mælkeproducenten i forbindelse med styring af foder og avl på gården. Analyserne udføres på en Milkoscan, og ved hjælp af IR-teknik konstant holdes resultaterne op mod referencemetoder.

 

  •  Frysepunktsanalysen er et udtryk for, om der er en normal sammensætning i mælken - og primært, om der er blandet vand i mælken. Analysen udføres på en Milkoscan, som vedhjælp af IR-teknik konstant holdes op mod referencemetoder.

 

  • Hæmstoffer og antibiotika: Mælk med normal sammensætning vil ikke hæmme bakteriers vækst. Hæmstofanalysen er derfor et udtryk for, om mælken er normalt sammensat. Er dette ikke tilfældet, kan Eurofins Steins analysere sig frem til hvilke komponenter, der har forårsaget denne hæmning. Hæmstofanalysen giver udtryk for, om der findes stoffer, der kan hæmme bakteriers vækst. Disse stoffer kan være meget små mængder af veterinære lægemidler. Analysen udføres på en Delvo SP analyse.

 

  • Kimtallet er et udtryk for antallet af bakterier i mælken. Dette tal siger noget om koens sundhed og noget om malkehygiejnen på gården - men også noget om, hvordan mælken har været opbevaret.  Eurofins Steins bruger i dag et analyseudstyr, hvor resultatet foreligger efter ti minutter mod de normale tre døgn. Analysen udføres på en Bactoscan, og konstant holder analysen op mod kimtalsanalyser udført på referencemetoden.

 

  • Sporer: Nogle typer af bakterier er i stand til at overleve ekstreme former for stress - f.eks. en varmebehandling af mælken i en ikke-vegetativ form kaldet sporer. Netop fordi sporerne overlever varmebehandlingen, er de et problem senere i for eksempel osteprocessen. Sporeanalysen udføres med en teknik, hvor mælken podes ud i reagensglas og varmebehandles før de inkuberes i tre døgn.

 

  • Ureaindholdet er primært et udtryk for, om køerne fodres med mere protein end de kan omsætte til protein i mælken. Analysen udføres på en Milkoscan, som ved hjælp af IR-teknik konstant holdes op mod referencemetoder.