Eurofins Danmark >> Om os >> Generel datapolitik

Generel datapolitik

Sidebar Image

Databeskyttelseserklæring

Eurofins-virksomheder i Danmark

Maj 2018 

 

1 Introduktion

Denne databeskyttelseserklæring definerer det grundlag, på hvilket alle personlige oplysninger, som Eurofins indsamler fra dig, eller som du formidler til Eurofins, vil blive bearbejdet af Eurofins.

Eurofins respekterer alle hjemmesidebrugeres, kunders, leverandørers, partneres, medarbejderes og tidligere medarbejderes privatliv og sørger for, at de personlige oplysninger, der modtages eller formidles, behandles fortroligt.

Læs venligst nedenstående grundigt igennem for at forstå vores synspunkter og fremgangsmåder med relation til dine personlige oplysninger og den måde, som Eurofins behandler disse på. Hvis du har spørgsmål om denne databeskyttelseserklæring, eller hvis du ønsker at fremsende en anmodning med relation til dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os via vores kontaktadresse.

2 Kontaktoplysninger og oplysninger om den informationsansvarlige

Den enhed, der er ansvarlig for kontrollen med enhver form for personlige oplysninger, der indhentes via Eurofins-virksomheder i Danmark (herefter kaldet ”den ansvarlige” eller ”Eurofins”) er:

Eurofins NSC Danmark A/S
Smedeskovvej 38
8464 Galten, Danmark

e-mail: GDPR@eurofins.dk

3 Hvilke oplysninger bør du give Eurofins?

For at yde en bedre service til dig ved hjælp af analytisk testning, rådgivning, stikprøver osv. beder Eurofins dig eventuelt om at give os personlige oplysninger, og nogle af vores hjemmesider indeholder web-formularer, som kræver formidling af personlige oplysninger.

Kun de personlige oplysninger, som er påkrævede og udbedes, fx. i web-formularen, bør du give til Eurofins. Sådanne personlige oplysninger indbefatter som regel dit navn, efternavn, e-mailadresse, firmanavn og telefonnummer.                                                                                                                             

Hvis du ikke indvilliger i at formidle de påkrævede oplysninger til os, skal du ikke udfylde web-formularen eller bestille en service, men derimod kontakte os. 

4 Hvorfor har vi brug for og anvender oplysninger om dig?

Vi bruger eventuelt de personlige oplysninger, som vi indsamler, til følgende formal:

 • Kontakte dig på forskellige måder.
 • Tilbyde, administrere og kommunikere med dig angående resultater, produkter, andre ydelser, begivenheder, undersøgelser og tilbud fra Eurofins eller vores partnere (herunder fremsendelse af marketingsmateriale).
 • Bearbejde, evaluere og reagere på dine anmodninger (herunder tilbudsindhentelse, dokumentations- og testanmodninger), forespørgsler og ansøgninger.
 • Udføre kundeservice.
 • Oprette, administrere og kommunikere med dig angående din konto (herunder enhver form for køb og betalinger).
 • Tilbyde dig deltagelse i seminarer og træningsaktiviteter.
 • Evaluere din interesse i ansættelse (herunder aktuelle eller fremtidige stillinger) og kontakte dig angående eventuel ansættelse.
 • Direkte marketing (herunder nyhedsbrev).
 • Indgå i en forretningsrelation med dig.
 • Udføre opfølgning på forespørgsler.
 • Sikre forbedret kundetilfredshed via fremsendelse af kundeundersøgelser.
 • Sikre, at dine rettigheder, som beskrevet nedenfor, kan håndhæves.

Vi anvender eventuelt ligeledes personlige oplysninger til yderligere formål. Hvis relevant vil vi identificere disse yderligere formål på tidspunktet for dataindsamling.

5 På hvilket/hvilke bearbejdningsgrundlag bearbejdes dine personlige oplysninger?

Følgende tiltag er relevante for bearbejdning af dine personlige oplysninger:

 • Vores berettigede interesse (ikke for følsomme oplysninger), hvilket vil sige
  • Rekruttering af kandidater til vores aktuelle eller fremtidige ledige stillinger inden for en af vores virksomheder i Eurofins-gruppen.
  • Forebyggelse af svindel
  • Direkte marketing.
 • Lovmæssige forpligtelser (med relation til følsomme oplysninger kun lovmæssige forpligtelser inden for beskæftigelse, loven om sygesikring og lignende, sundheds- og sikkerhedsmyndighederne og miljølovgivningen).
 • Kontraktoverholdelse, herunder kontinuerlig opfølgning og forbedring af de udbudte ydelser indeholdt i sådanne kontrakter.
 • Behovet for oprettelse, håndhævelse eller forsvar af retskrav.
 • Dit samtykke.

6 Hvis du giver samtykke til, at vi må bearbejde dine personlige oplysninger til et bestemt formål, kan du tilbagekalde det senere.

Hvis du har givet Eurofins dit samtykke til bearbejdning af dine personlige oplysninger til et bestemt formål, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke helt eller delvist ved at sende en e-mail til ovenstående kontaktadresse. Eurofins udfører denne tilbagekaldelse inden for 30 dage fra modtagelse af din anmodning.

7 Hvordan sikrer vi dine oplysninger (datasikkerhed)?

Eurofins har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag for at forhindre, at personlige oplysninger tilsigtet eller illegalt bliver tilgængelige for offentligheden eller tredjeparter, eller at de destrueres eller ændres.

Alle personlige oplysninger gemmes på sikre servere på fortrolig vis. Kun autoriserede Eurofins-medarbejdere har adgang til sådanne oplysninger. Alle Eurofins-medarbejdere har deltaget i træning vedrørende Eurofins’ databeskyttelsespolitik.

8 Hvem overføres dine personlige oplysninger til?

Dine personlige oplysninger kan blive overført til enhver Eurofins-partner (her finder du en liste over partnerne: https://www.eurofins.com/). Vi sælger ikke og videregiver ikke på anden måde personlige oplysninger til tredjeparter, undtagen som beskrevet nedenfor.

 • Til pålidelige virksomheder eller personer, som bearbejder dine personlige oplysninger for os baseret på vores instrukser og under overholdelse af vores databeskyttelseserklæring.
 • Til tjenesteydere, som vi har bedt om at udføre servicer på vores vegne. Disse tjenesteydere er kontraktmæssigt afholdt fra at bruge eller videregive oplysningerne, undtagen til udførelse af servicerne på vores vegne eller for at kunne overholde lovmæssige krav.
 • Til firmaer, organisationer eller individer uden for Eurofins, hvis vi har god grund til at tro, at adgang, anvendelse, lagring eller videregivelse af oplysningerne er nødvendigt inden for rimelighedens grænser til formål for:
  • Håndhævelse af gældende forretningsbetingelser, herunder efterforskning af potentielle overtrædelser.
  • Overholdelse af relevant lovgivning, bestemmelser, retslige procedurer eller retskraftige myndighedsanmodninger.
  • Identificere, forhindre eller på anden måde håndtere svindel, sikkerhedsmæssige eller tekniske forhold.
  • Beskyttelse mod overtrædelse af Eurofins’ rettigheder, ejendom eller sikkerhed, herunder vores brugere eller offentligheden, som påkrævet eller tilladt af lovgivningen.
  • Samarbejde med kontrolorganer eller retshåndhævende myndigheder, hvis vi i god tro mener, at vi har pligt til at videregive disse oplysninger i forbindelse med identifikation af kriminalitet, opkrævning af skat eller told, for at overholde enhver gældende lov eller retskendelse fra en domsmyndighed, eller i forbindelse med retssager.
  • Til tredjeparter som del af en fusionering, overtagelse eller konkurs i tilfælde af, at vi sælger eller overfører hele eller en del af vores forretning eller vores aktiver.

9 Vil dine oplysninger blive overført til steder uden for EU?

Dine personlige oplysninger kan blive overført til steder uden for EU, hvis en af ovennævnte modtagere befinder sig uden for EU, herunder kun til lande, for hvilke:

 • Europa-Kommissionen har udstedt en beslutning om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (som garanterer, at et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau med relation til personlige oplysninger tilbydes i det land).
 • Du har givet dit udtrykkelige samtykke.
 • Passende sikkerhedsforanstaltninger er blevet stillet til rådighed, herunder almindelige databeskyttelsesklausuler.

10 Hvilke rettigheder har du i forhold til dine personlige oplysninger?

Du har ret til at bede om:

 • Adgang til dine oplysninger.
 • Ændring af dine oplysninger.
 • Rettigheder i forhold til portabiliteten af de oplysninger, som du gav os.
 • Afvisning af bearbejdning af dine oplysninger.
 • Begrænsning af bearbejdning af dine oplysninger.
 • Sletning af dine oplysninger.

Du har ligeledes ret til at klage til den relevante, nationale databeskyttelsesmyndighed i tilfælde af, at dine rettigheder ikke overholdes. Du kan få et overblik over de nationale beskyttelsesmyndigheder på dette link: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

11 Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?

Dine personlige oplysninger gemmes i en begrænset tidsperiode, alt afhængigt af behovet for at gemme dem i forhold til de formål, som de er blevet indsamlet og bearbejdet til, som beskrevet ovenfor.

12 Cookies

Eurofins anvender cookies til at optimere vores hjemmesider. Europæisk lovgivning kræver, at de ansvarlige for alle hjemmesider, der anvender cookies, sørger for at holde dig velinformeret om disse, og at du aktivt udtrykker dit samtykke til indhentning og lagring af de oplysninger, som indsamles ved hjælp af cookies. Alle personlige oplysninger om dig, som Eurofins indsamler ved hjælp af sporing via cookies, vil blive bearbejdet af Eurofins som fortrolige, personlige oplysninger som beskrevet i databeskyttelseserklæringen.

Hvis du ønsker yderligere informationer om Eurofins’ cookies, bedes du åbne følgende link: https://www.eurofins.dk/information-om-cookies/