Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Gartneri

Gartneri

Sidebar Image

Eurofins Agro tilbyder en lang række forskellige analyser til frugtavl, væksthus- og frilandsgartneri. Analyserne strækker sig fra de klassiske vådkemiske bestemmerlser af næringsstoffer og ”Fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyse”, over mere moderne ekstraktionsmetoder som 1½-gangs analysen frem til jordbundsanalyser ved NIR og bestemmelse af svampe og bakterier ved hjælp af DNA.

Eurofins Agro analyserer jord og planter i både Tyskland og Holland og tilstræber at tilpasse sammensætning af analyser og pakker, så de afspejler den enkelte producents behov. Hovedparten af vores gartnerikunder anvender Eurofins Online for en nem og hurtig håndtering af deres ordrer og resultater.

Som noget helt specielt til vores gartnerikunder kan man få sinde prøver transporteret gratis fra Odense til laboratoriet. Prøverne kan afleveres ved Gartnerirådgivningen, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV.

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk