Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Grovfoder til heste

Grovfoder til heste

Sidebar Image

Analyser af grovfoder til heste blivere mere og mere populært – med godt grund, da stråfoderet ofte udgør en stor del af hestens føde.

For at kunne fodre sin hest optimalt er det vigtigt at have styr på en række forskellige parametre. Først og fremmest er det vigtigt at kende hvilken hestetype det er man har og hvor meget den bliver brugt. Der er meget stor forskel på behovene for en fuldblods konkurrence hest til en selskabs pony. Ofte har man en tendens til overvurderer hestens arbejde i forhold til dens fulde potentiale.

Når man har fået identificeret hestens energi behov gælder det om at få fundet det rette stråfoder til den. Efter at have monitoreret analyserne af grovfoder til hestes gennem de seneste år er konklusionen, at der er en meget stor variationsbredde i grovfoderets foderværdi og sammensætning, og det har ikke været muligt at finde nogle entydige sammenhænge mellem de enkelte parametre.

Grovfoderets kvalitet afhænger bl.a. af arts og sorts sammensætning, driftstype, alder, gødskning, slæt og høsttidspunkt, opbevaring, temperatur (dag/nat) osv. Hvorfor det er meget svært at spå om, hvad kvaliteten er på ens grovfoder.

Eurofins Agro tilbyder analyser foderværdi analyser af hø og wraphø, hvor man kan tilvælge mineraler og selen. Endvidere tilbydes mikrobiologiske af hø og wrap, samt analyser af tilskudsfoder.

Analyserne af grovfoderet leveres med en fil til anvendelse i PCHorse.

Produktblade:

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk