Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Kvægbrug

Kvægbrug

Sidebar Image

Eurofins Agro er den primære leverandør af analyser af grovfoder til dansk landbrug. Eurofins Agro tilbyder 2 produktlinjer baseret på NIR kalibreringer. I den danske model er der udviklet kalibreringer til de enkelte produkter, mens man i den hollandske model opererer med en global kalibrering hvor de enkelte produkter udgør en delmængde. 

I praksis er der ingen eller kun mindre forskelle på de analyserede værdier mellem de to kalibreringer, der er dog markante forskelle på præsentationen og nogle af beregningerne.

Den danske produktlinje er baseret på de fælles skandinaviske NorFor kalibreringer for græs, majs og helsæd. Prøver inkluderet i disse kalibreringer er fra Danmark, Sverige og Norge. Den danske produktlinje omfatter også friske afgrøder. Resultaterne herfra præsenteres på 1-2 sider.

Husk at anføre CHR-nummer hvis de analyserede værdier ønskes gemt i DMS/NorFor

Den hollandske produktlinje er baseret på prøver fra hele Europa og omfatter en lang række ensilerede produkter. Den hollandske rapport er noget mere omfattende og fylder normalt 3-8 sider afhængigt af produkt og bestilt analysepakke. Ønskes de analyserede værdier gemt i DMS/NorFor bedes i kontakte laboratoriet for at sikre at opsætningen er korrekt.

Udover grovfoderanalyser tilbyder Eurofins Agro en lang række produkter der kan have interesse for en kvægbedrift bl.a. analyser af:

For information om Kokontrol, drægtighedstest på mælkeprøver, IBR & BVD, salmonella Dublin, Mastitis og Para TB – kontakt venligst Eurofins Milk testing Denmark, Veterinærafdeling her

For information om drikkevand – kontakt venligst Eurofins Miljø her

For yderligere informationer kontakt:

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk