Eurofins Danmark >> Landbrug - Eurofins Agro >> Skovbrug

Skovbrug

Sidebar Image

Danmark har en betydelig produktion af nåletræer/juletræer

Eurofins Agro services på skovbrugsområdet falder normalt i tre kategorier.

Jordbundsanalyser

Jordbundsanalyserne anvendes som oftes i forbindelse med etablering eller genetablering af juletræskulturer. Jordbundsanalyserne giver et godt billede af i hvilke niveauer de forskellige næringsstoffer er tilgængelige og giver en mulighed for at planlægge hvilke næringsstoffer der skal tilføres i større eller mindre grad.

Nåleanalyser

Nåleanalyserne bliver normalt anvendt til to forskellige formål. Prøver udtaget i dvaleperioden anvendes til farvegødskning af træerne forud for salg, for at sikre den højeste afregningspris.

I vækstperioden kan nåleanalyserne anvendes til diagnostisk. Her udtages der oftest en ”god” og en ”dårlig” prøve til sammenligning, for at finde den eller de forskelle der er mellen den del af kulturen der står godt og den der står knap så godt

Restkoncentrationsanalyser

Disse analyser udføres ofte for leverandører til det tyske marked, da flere kæder ønsker dokumentation for at der i konventionel produktion ikke er anvend ulovlige midler og i økologisk produktion ikke er anvendt midler i det hele taget

Eurofins Agro Testing Denmark A/S

Dept:   +45 7660 4242
E-Mail: agro@eurofins.dk