Vores ydelser >> Certificerede VKI Referencematerialer >> Certifikater

Certifikater - VKI Reference Materiale

Sidebar Image

De fleste certifikater for VKI Referencematerialer er tilgængelige på dansk. Certifikater for den aktuelle batch af hvert materiale kan hentes fra nedenstående liste.

QC DW4
Ikke-flygtigt organisk kulstof (TOC/NVOC) for vandanalyse
QC DWB
Hovedkomponenter til drikkevandsanalyse
QC Loam Soil B
Sporelementer/Metaller i Jord
QC Organic Components in Municipal Sludge
Organisk Materiale
QC Metal HL1
Metaller
QC Metal HL2
Metaller
QC Metal LL1
Sporelementer/Metaller
QC Metal LL2
Sporelementer
QC Metal LL3
Kviksølv
QC Metal LL3A
Kviksølv
QC RW1
Næringssalte i Recipientvand
QC RW2
Total Nitrogen og Total Phosphor i Recipientvand
QC RW2
Total Nitrogen og Total Phosphor i Recipientvand
QC SW3.1B
Kun tilgængeligt på engelsk
QC SW3.2B
Kun tilgængeligt på engelsk
QC SW4.1B
Kun tilgængeligt på engelsk
QC SW4.2B
Kun tilgængeligt på engelsk
QC WW1B
Næringsstoffer til Vandanalyser
QC WW2.1
Næringssalte til Spildevandsanalyser
 
QC WW2.2
Nitrat til Vandanalyser
QC WW3
Total Nitrogen og Total Phosphor til Spildevandsanalyse
QC WW4
Kemisk Iltforbrug med Kaliumdichromat (CODCr) og Ikke-flygtigt organisk kulstof (TOC/NVOC)
QC WW4A
Kemisk Iltforbrug med Kaliumdichromat (CODCr) og Ikke-flygtigt organisk kulstof (TOC/NVOC)
QC WW5
Biokemisk Oxygenforbrug (BOD)
QC WW6
Suspenderede Stoffer (SS)
QC Sewage Sludge B
Sporelementer/metaller i slam