Miljø >> Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand

Drikke-, bassin- og badevand

Sidebar Image

Spor af endnu et pesticid er konstateret i det danske drikkevand

Som det i disse dage fremgår i medierne, er der fundet endnu et pesticid i det danske drikkevand. Denne gang er der fundet indhold over grænseværdien af N,N-Dimethylsulfamid (DMS).

DMS kan, ifølge Miljøstyrelsen, være et nedbrydningsprodukt fra pesticidet tolylfluanid, der blev trukket tilbage fra det danske marked i 2007. Tolylfluanid var godkendt i Danmark i perioden fra 1973 – 2007.

Miljøstyrelsen har informeret om, at ifølge den nye drikkevandsbekendtgørelse, som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2018, vil der være krav til analyse af DMS.

Eurofins har udviklet en akkrediteret metode til analyse af DMS, og er dermed helt klar til at modtage prøver til analysen.

I er meget velkommen til at kontakte os, såfremt I allerede nu vil have jeres vand analyseret for DMS.

Send en mail til rentvand@eurofins.dk så tager vi hånd om opgaven. 

Eurofins Miljø - Center for Rent Vand - er Danmarks største laboratorium for drikkevandsanalyser.

Eurofins´ Center for Rent Vand udgøres af kompetente medarbejdere, der har specialiseret sig i prøvetagning, laboratorieanalyser og rådgivning på drikkevandsområdet - prøveudtagere, mikrobiologer, laboranter og kemikere.

Eurofins tilbyder Danmarks største udbud af vandanalyser - fra forenklet kontrol til store undersøgelser for pesticider og nedbrydningsprodukter.

Effektiv planlægning

Fra vores planlægningscenter i Vejen klarer vi planlægningen for jer. Vi udarbejder detaljerede årsprogrammer og sender dem til det enkelte vandværk i januar måned hvert år. Programmerne viser det planlagte antal prøver og det planlagte tidspunkt for prøvetagningen. Årsprogrammerne giver vandværket et samlet overblik over det kommende år, mulighed for løbende at følge med i, hvor langt vi er - samt ikke mindst mulighed for tidligt at reagere, hvis det planlagte tidspunkt ikke passer. En uge før prøvetagning sender vi et brev eller en mail med besked om det nøjagtige tidspunkt for prøvetagning.

Fleksible og erfarne prøvetagere

Eurofins´ kompetente og erfarne prøveudtagere sørger for korrekt udtagning og behandling af drikkevandsprøverne. Vi satser på at knytte en fast prøveudtager til vandværket, så man har mulighed for at opbygge gode relationer. Alle prøveudtagere er under løbende uddannelse - blandt andet for at sikre, at gældende lovgivning og instrukser bliver fulgt.

Topmoderne vandlaboratorium

Eurofins Center for Rent Vand råder over Danmarks største og mest moderne laboratorium - specialiseret til vandanalyser. Vi tilbyder landets bredeste udbud af akkrediterede analyser på vandområdet. Laboratoriet arbejder i treholdsskift. Det betyder, at analyserne sættes i gang hurtigt - og dermed sikrer markedets bedste leveringstider.

Online service og resultatformidling

Eurofins tilbyder gratis online tjeneste, hvor vandværket via Internettet har adgang til egne resultater. Her kan man blandt andet hente analyseresultater i Excel eller analysecertifikater som pdf-fil - fx til brug på vandværkets hjemmeside

Viden og rådgivning

I vores kundecenter sidder kemikere, mikrobiologer, pharmaceuter og laboranter klar til at hjælpe med at tilrettelægge prøveprogrammer, fortolke resultater mv. Kundecentrets størrelse sikrer, at der altid er kompetent hjælp at hente - uanset ferier og lignende.

Varsling

Hurtig besked er afgørende ved problemer. Eurofins tilbyder at varsle overskridelser på mikrobiologiske parametre via SMS / e-mail i samme øjeblik, vi konstaterer dem i laboratoriet. Så kan det ikke gøres hurtigere.

Mere information: 

 

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56