Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Analyse af drikkevand fra brønde og boringer

Analyse af drikkevand fra brønde og boringer

Sidebar Image

Forenklet kontrol - Bestil online her og opnå 250,00 Kr. rabat på listeprisen*

Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse skal vand fra brønde og boringer, som forsyner 1-9 husstande, undersøges regelmæssigt. Der skal foretages en såkaldt forenklet kontrol.

Ved undersøgelsen analyseres for en række forskellige parametre - se Analysepakke PCAD0 (og information nederst på siden).

Når undersøgelsen skal kunne godkendes af kommunen, skal I også bestille prøvetagning hos Eurofins, da denne skal udføres akkrediteret.

Ønsker du at bestille en omprøve (erstatningsprøve for tidligere prøve med utilfredsstillende vandkvalitet) - kontakt venligst vores kundecenter for bestilling. Dette gælder også, hvis du bestiller en forenklet kontrol for en registreret virksomhed (CVR-nummer).

Ved at bestille her på hjemmesiden opnår du en rabat på 250,00 Kr. Rabatten er fratrukket prisen, som er 2.544,00 Kr inkl. moms. Har din kommune forhandlet en pris med Eurofins Miljø vil den forhandlede pris være gældende.

 *Listeprisen er for prøvetagning ved lokationer inden for Danmarks grænser, og som ikke befinder sig på ikke-brofaste øer.

Forenklet kontrol
Analysepakke PCAD0                       
Forenklet kontrol
Prøvetagning  *
 • Prøvens farve, visuel
 • Prøvens klarhed, visuel
 • Prøvens lugt
 • Temperatur
 • Ledningsevne
 • pH
 • Nitrat
 • Total-P
 • Coliforme bakterier
 • E.Coli
 • Kimtal ved 22 gr. C

* Forudsætter fast aftale om prøvetagning eller op til fire uger fra henvendelse.

Ved haste prøvetagning indenfor 24-48 timer tillægges prisen 1.665,00 Kr.

Ved haste prøvetagning indenfor tre arbejdsdage tillægges prisen 742,50 Kr.

Alle priser her på siden er anført i DKK og er inkl. moms. Der tages forbehold over for ændringer, fejl og mangler.


Forenklet kontrol - Det omfatter undersøgelsen

Udseende og lugt
Hvis vandet er uklart eller lugter, kan det skyldes stort indhold af jern og mangan eller mangel på ilt, hvad der eventuelt senere må analyseres for.

Kimtal
Der må højst være 200 kim (bakterier) pr. ml ved en temperatur på 22°C. Højere tal tyder på forurening i ledningsnet fra stillestående vand, i ubrugte haner eller fra jord og overfladevand.

Coliforme bakterier
Der må ikke kunne påvises coliforme bakterier ved 37°C. Coliforme bakterier skyldes forurening med organisk materiale fra jord eller overfladevand eller eventuelt snavs i ledningsnet eller trykbeholder.

E-Coli
E-Coli bakterier må ikke være til stede. Det er tarmbakterier fra dyr eller mennesker. Hvis der findes E-Coli bakterier skal vandet koges før det drikkes, da sygdomsfremkaldende bakterier ikke kan udelukkes.

Ledningsevne
Ledningsevne er et mål for vandets indhold af salte. Der er ingen maksimalgrænse. Blødt vand har som regel et lille tal. Et meget stort tal kan være tegn på forurening eller salt - især i kystnære områder.

pH (surhedsgrad)
pH værdien skal helst ligge mellem 7,0 og 8,5. Hvis pH er mindre end 7,0 er vandet surt. Surt vand kan give risiko for, at der er metaller i vandet, ligesom det kan medføre tæring på vandinstallationerne.

Nitrat
Nitratindholdet må højst være 50 mg pr. liter. Nitraten kommer fra nedsivning af gødning, som planterne ikke har kunne optage. For højt nitratindhold kan være sundhedsskadeligt - især for spædbørn.

Fosfor (Total-P)
Fosfor er ikke sundhedsskadeligt. Men indhold af fosfor i vandet kan være tegn på forurening fra spildevand eller overfladevand.

Læs mere i vejledningen

 

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56