Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Bassinvand

Kommunale tilsyn

Sidebar Image

Foredrag om hygiejne i svømmebassiner.

Få styr på hygiejnen i jeres svømmebassin. Ved du hvor de sygdomsfremkaldende bakterier kommer fra? Og ikke mindst hvordan du kommer problemerne i forkøbet? Eurofins afholder et foredrag i midten af marts, hvor vi fortæller om overstående, samt gældende lovgivning på området. Tilmeldingsfristen er 1. marts. Er du interesseret så find tilmeldingsblanketten her

Har du spørgsmål omkring foredraget, bedes du kontakte Martin Pedersen.

 

Eurofins Miljø A/S tilbyder alle Kommuner at udføre fysisk tilsyn med kommunale og private svømmebade.

Tilsynene udføres efter denne lovgivning:

  • Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebassiner og disses vandkvalitet
  • Vejledning fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Vejledning om Kontrol med svømmebade (2013)
  • Dansk Standard. DS 477-2. Svømmebadsanlæg (2013-03-13)
  • DS/EN 15288-1 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 1: Sikkerhedskrav til udformningen (2012-09-03)
  • DS/EN 15288-2 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 2: Sikkerhedskrav til driften (2012-09-03)

Og omhandler:

  • En gennemgang af bassinområdet med tilhørende lokaler
  • Vandbehandlingsanlæg og kemikaliehåndtering
  • Gennemgang af de nedskrevne egenkontrolmålinger samt driftsjournalen
  • Gennemgang af (måneds)analyser fra et akkrediteret laboratorium
  • Gennemgang af/opfølgning på af drifts-/ miljøgodkendelsen

 ​

Kontaktperson - Tilsyn
Martin Pedersen
27 10 54 83
 Kontaktperson - Salg
Annette Vendel
70 22 42 56