Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Bassinvand

Kommunale tilsyn

Sidebar Image

Eurofins Miljø A/S tilbyder alle Kommuner at udføre fysisk tilsyn med kommunale og private svømmebade.

Tilsynene udføres efter denne lovgivning:

  • Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebassiner og disses vandkvalitet
  • Vejledning fra Miljøministeriet, Naturstyrelsen: Vejledning om Kontrol med svømmebade (2013)
  • Dansk Standard. DS 477-2. Svømmebadsanlæg (2013-03-13)
  • DS/EN 15288-1 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 1: Sikkerhedskrav til udformningen (2012-09-03)
  • DS/EN 15288-2 Dansk Standard. Svømmebassiner. Del 2: Sikkerhedskrav til driften (2012-09-03)

Og omhandler:

  • En gennemgang af bassinområdet med tilhørende lokaler
  • Vandbehandlingsanlæg og kemikaliehåndtering
  • Gennemgang af de nedskrevne egenkontrolmålinger samt driftsjournalen
  • Gennemgang af (måneds)analyser fra et akkrediteret laboratorium
  • Gennemgang af/opfølgning på af drifts-/ miljøgodkendelsen

 ​

Kontaktperson - Tilsyn
Martin Pedersen
27 10 54 83
 Kontaktperson - Salg
Annette Vendel
70 22 42 56
Michelle O. Mortensen
26 86 43 75