Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Guide - Kvalitetskrav til drikkevand

Guide - Kvalitetskrav til drikkevand

Sidebar Image

Vandværkerne mødes fremover med større krav til information om vandkvaliteten - herunder analyseresultater og eventuelle overskridelser af gældende grænseværdier.

Eurofins´ Center for Rent Vand har udarbejdet en lille guide for at hjælpe vandværkerne med denne information. Den indeholder en forklaring på de mest almindelige parametre - hvad betyder ordene, hvorfor findes det i drikkevandet, hvad er den højst tilladelige værdi m.v.

Informationerne er baseret på de spørgsmål, som vi på laboratoriet oftest bliver stillet i forbindelse med vurdering af analyseresultater. Oversigten er delt op i mikrobiologiske parametre og fysisk-kemiske parametre.

Guide - Kvalitetskrav til drikkevand

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56