Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Guide - Kvalitetskrav til drikkevand

Guide - Kvalitetskrav til drikkevand

Sidebar Image

Vandværkerne mødes fremover med større krav til information om vandkvaliteten - herunder analyseresultater og eventuelle overskridelser af gældende grænseværdier.

Eurofins´ Center for Rent Vand har udarbejdet en lille guide for at hjælpe vandværkerne med denne information. Den indeholder en forklaring på de mest almindelige parametre - hvad betyder ordene, hvorfor findes det i drikkevandet, hvad er den højst tilladelige værdi m.v.

Informationerne er baseret på de spørgsmål, som vi på laboratoriet oftest bliver stillet i forbindelse med vurdering af analyseresultater. Oversigten er delt op i mikrobiologiske parametre og fysisk-kemiske parametre.

Guide - Kvalitetskrav til drikkevand

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56
Casper Nyhus
Kunderådgiver
70 22 42 56