Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Legionella i varmt brugsvand

Legionella i varmt brugsvand

Sidebar Image

Der findes ikke egentlige krav til den mikrobiologiske kvalitet af brugsvand - eksempelvis badevand.

Men brugsvand bør have samme kvalitet som drikkevand, da der kan ske indtagelse af vandet - enten ved at man drikker det, eller ved at man indånder aerosoler af vandet

I modsætning til drikkevand finder vi ofte bakteriologisk vækst i varmtvandssystemer. Dette kan umiddelbart undre, da man skulle tro, at opvarmningen slog alle bakterierne ihjel. Men bakterierne er af en anden type end de, der findes i drikkevand.

Vores udbredte trang til at spare på kalorierne kombineret med en til tider meget uhensigtsmæssig udformning af rørinstallationerne kan føre til ganske betydelig vækst af bakterier i disse systemer. Dette giver mulighed for bl.a. vækst af Legionella.

Med henblik på hjælp til at opspore Legionella-infektioner, afhjælpning og forebyggelse i varmtvandssystemer er der er udgivet en vejledning " Legionella i varmt brugsvand". Vejledningen opstiller en guide til reaktionsgrænser for varmtvandssystemer i boliger, men siger dog samtidig, at det ikke er muligt at angive en præcis sammenhæng mellem mængden af fundne Legionella-bakterier i en prøve og risikoen for sygdom.

Legionella cfu / liter

Handlingskonsekvens / reaktion

10 - < 1.000

Lavt tal - dog udtryk for at legionellabakterier kan vokse i systemet.

1.000 - < 10.000

Lavt til moderat antal bakterier. Det skal overvejes, om der kan foretages enkle forbedringer af anlægget, fX driftstemperaturer, fjernelse af "døde ender".

10.000 - < 100.000

Forholdsvis højt bakterietal. Det skal overvejes, om der kan foretages forbedringer af anlægget og /eller desinfektion.

100.000

Meget højt bakterietal. Anlægget bør gennemgås med henblik på afhjælpende foranstaltninger.

Teknisk bistand
Eurofins har udtaget og undersøgt prøver fra et stort antal varmtvandsanlæg for Legionella-bakterier i henhold til de grænser, der er angivet i skemaet. Kunderne er kommuner, virksomheder, skoler og institutioner, som ønsker at få afdækket evt. problemer.

Arbejdet med Legionella har vist os, at der er tale om et meget udbredt problem, idet vi har positive fund i mere end halvdelen af prøverne. Samtidig viser en del af prøverne et indhold på de to øverste niveauer i henhold til vejledningen.

Da man inden for rimelige økonomiske rammer kan reducere/fjerne en reel sundhedsrisiko, bør man få elimineret eller mindsket problemet til et acceptabelt niveau. Dette kan fx gøres ved opvarmning af hele systemet, ændring af driftsbetingelserne, desinfektion af systemet, fjernelse af "døde ender" eller en kombination af flere tiltag.

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56
Casper Nyhus
Kunderådgiver
70 22 42 56