Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Mikrobiologisk forurening

Mikrobiologisk forurening

Sidebar Image

Forskelle i mikrobiologiske fund i vandige prøver - Kvalitetsnotat

Flere udtrykker undren over, hvorfor der kan være forskel i mikrobiologiske fund fra forskellige prøver taget fra samme tappested og indenfor samme tidsrum, og at der på opfølgende prøver observeres forskelle, der ikke virker sammenhængende.

For den grundlæggende forståelse af, hvordan mikrobiologiske data skal læses, er det vigtigt at gøre sig klart, hvordan bakteriekulturer opfører sig i vandige prøver, og at der ikke kan anvendes samme bedømmelseskriterier som for kemiske parametre.

Læs hele kvalitetsnotatet om mikrobiologisk forurening

Kontaktpersoner
Peter Møller
Kunderådgiver
70 22 42 56
Ulla Bøgedal
Kunderådgiver
70 22 42 56
Hanne Ravn Larsen
Kunderådgiver
70 22 42 56
Casper Nyhus
Kunderådgiver
70 22 42 56