Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Pesticider

Pesticider

Sidebar Image

Fund af Pesticider

De seneste par år har fund af pesticider og pesticidrester i vores drikkevand haft maksimal fokus. Specielt fund af de tre ”nye” pesticidrester desphenyl-choridazon, 1,2,4 triazol og dimethylsulfamid (DMS) har skabt overskrifter. Myndighederne har reageret ved bl.a. at udvide de obligatoriske analysepakker i forbindelse med kontrol af drikkevand og vedtagelse af en tillægsaftale til den nationale pesticidstrategi 2017-2021.

De danske regioner udbød i efteråret 2018 en række analyseopgaver i forbindelse med pesticidforureninger fra punktkilder. Regionerne tog forskud på tillægsaftalens ønsker om udvidede screeningspakker ved at opstille meget mere omfattende analysepakker over pesticider og nedbrydningsprodukter end de stofpakker, som i dag er beskrevet i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Tillægsaftalen indeholder en række initiativer med det formål at regulere brugen af pesticider yderligere. For laboratorierne er tillægsaftalens punkter om screening for pesticider og pesticidrester vigtige. I skrivende stund kender vi ikke myndighedernes ønske til indhold i fremtidige screeningspakker men Eurofins har allerede foranlediget af udviklingen igangsat et meget stort udviklingsarbejde på området.

Massescreening af pesticider

Eurofins Miljø Vand tilbyder ny massescreeningspakke for ca. 400 pesticider, hvoraf ca. 330 af stofferne ikke har været analyseret i Danmark tidligere. Du kan læse mere om massescreeningen i vores folder her

Eurofins

Eurofins prioriterer udviklingen af markedsrelevante metoder meget højt og vi har da også som de første i Danmark kunnet tilbyde akkrediterede analyser for de tre tidligere nævnte nyopdagede pesticidrester. Eurofins tilbyder også allerede nu en stor analysepakke med mere end 300 enkeltstoffer (detaljer om denne pakke kan ses her).

Som nævnt arbejdes der på højtryk for at udvikle analysemetoder og –pakker, som passer til de udvidede krav på det danske marked. Ovennævnte store analysepakke stammer fra vores udenlandske søsterlaboratorier og er ikke tilpasset de seneste danske behov som de f.eks. er udtrykt i regionernes udbud, men Eurofins det vil ske løbende i den kommende tid. Vi forventer også fremover at være i front, når det gælder avancerede analyser på pesticidområdet.

Et led i denne strategi er et tæt samarbejde med relevante myndigheder, organisationer og universiteter med det formål hele tiden at være på forkant, så vi kan levere vores kunder de relevante analysetilbud.

For yderligere oplysninger henviser vi til:
hjemmesiden og til Eurofins Miljø Vand A/S.

Link til: