Vores ydelser >> Drikke-, bassin- og badevand >> Vagtordning for vandværker

Vagtordning for vandværker

Sidebar Image

Her kan I læse om Eurofins´ servicetilbud - vagtordning på drikkevandsområdet.

Eurofins Miljø tilbyder en serviceordning, som indebærer:

  • Mulighed for telefonisk kontakt til erfarne rådgivere i vores kundecenter - døgnet rundt / året rundt
  • Mulighed for igangsætning af prøvetagning i hele landet døgnet rundt
  • Mulighed for igangsætning af analyser døgnet rundt

Hurtig og enkel adgang til kompetent rådgivning og bistand er af afgørende værdi, når uheldet er ude, og man konstaterer en forurening på vandværket. Som alle ved, er det af største vigtighed, at der bliver handlet med det samme - også selv om forureningen bliver konstateret lørdag aften.

Eurofins har med det formål udviklet en serviceydelse, som gør det muligt for vandværker at komme i kontakt med laboratoriet på et hvilket som helst tidspunkt på døgnet. En enkelt opringning og man er i kontakt med erfarne rådgivere på drikkevandsområdet fra vores kundecenter.

Kontaktpersonen vil kunne hjælpe med at tolke analyseresultaterne og vil kunne aktivere prøvetagning og analyselaboratorium, hvis man sammen bliver enige om, at det er hensigtsmæssigt. Der er med andre ord tale om en fuldstændig dækning i alle døgnets timer.

Tilbuddet er oplagt som et element i vandværkets beredskabsplan. Med Eurofins´ vagttelefonnummer indskrevet i beredskabsplanen kan vandværket dokumentere den bedst opnåelige sikkerhed, når det gælder adgang til laboratoriebistand i forbindelse med hærværk, ulovlig indtrængen, forureninger eller blot usikkerhed i forbindelse med fx voldsomme regn hændelser.

Prisen for at være tilsluttet ordningen er meget beskeden og differentieret efter oppumpet vandmængde.

Hvis vandværket i samråd med vagten bliver enige om at igangsætte prøvetagning og laboratorieanalyser, bliver der faktureret separat herfor efter gældende takster og aftaler. Kundecenteret vil altid kunne oplyse om omkostningerne inden start.

Vi håber med dette nye abonnement at have udviklet en serviceordning, som falder i vandforsyningernes smag - under alle omstændigheder er det et ønske, som vi har hørt gennem efterhånden nogen tid fra branchen.

Tilmelding og / eller flere informationer - send en e-mail til Eurofins kundecenter for drikkevand 

Akut hjælp (uden for normal arbejdstid)
Tlf: 41 26 95 90
Vær opmærksom på, at såfremt du ikke er medlem af vagtordningen, kan det koste op til DKK 4.500 at aktivere vagten.