Jord og bygningsmaterialer >> Bygningsmaterialer >> Asbest

Værd at vide om asbest

Sidebar Image

Arbejde med asbestholdigt materiale skal anmeldes til Arbejdstilsynet inden arbejdet startes, og arbejdet skal planlægges og udføres efter særlige regler.

Personalet skal have særlig uddannelse og træning.

Udsættelse for asbestfibre kan medføre meget alvorlige lungesygdomme.

Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale.

Asbest er et naturligt forekommende mineral, som har karakteristisk fiberstruktur.

Asbest kan ikke brænde og virker isolerende. Asbest er derfor tidligere blevet anvendt som brandhæmmer og til tekniske isoleringer.

Det er sjældent blevet brugt i ren form men er ofte blandet op som tilsætningsstof til andre byggematerialer.

Eurofins Miljø har fundet asbest i en lang række byggematerialer:

  • Rørbøjninger i varme- og varmtvandsinstallationer og i faldstammer
  • Tagplader
  • Ventilationskanaler og installationer
  • Indvendige akustikplader 

Vi har også fundet asbest i andre byggematerialer. I disse materialer har man tidligere anvendt asbest til at give struktur, bæreevne eller som fyldstof:

  • Støbegulve
  • Vinyl
  • Vinyl- og linoleumsklæber
  • Afretningslag
  • Fliseklæber

Det er derfor en god idé og god planlægning, at lade Eurofins screene byggematerialer for indhold af asbest inden renoveringsarbejdet.

Se Arbejdstilsynets regler

Læs mere om asbest

Kontaktpersoner - Kundecenter
hanne-jensen-3.png
Hanne Jensen
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
kirsten_andersen.png
Kirsten From Andersen
Seniorrådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
Neza Filipic
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
g30@eurofins.dk
Kontaktpersoner - Salg
lise_sveigaard.png
Lise Sveigaard
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 22 18 50 33
syn_ve.png
Synøve Enghave
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 20 10 45 59
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Sales Manager
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20