Jord og bygningsmaterialer >> Bygningsmaterialer >> Bly

Værd at vide om bly

Sidebar Image

Arbejde med bly og kontrol af udsættelse for bly under arbejdet er detaljeret beskrevet og kontrolleret af Arbejdstilsynet.

Bly er tidligere anvendt i byggeriet i inddækning på tage, som tagdækning, i afløbsinstallationer. Bly kan være tilsat malinger. Der er derfor risiko for at blive udsat for bly under renoveringsarbejder.

Bly er et sundhedsskadende tungmetal, som blandt andet kan optages gennem huden og ophobes i kroppen. Bly udskilles kun langsomt fra kroppen.

Ud over den kendte rustbeskyttende mønje-maling, som indeholder bly, har Eurofins Miljø også fundet bly i malinger, som er anvendt på indendørs pudsede vægge.

Ved indendørs renoveringsarbejde er det derfor vigtigt at undersøge, om bygningsmaterialerne indeholder bly.

Det er Eurofins Miljøs erfaring, at arbejde med blyholdige tagdækninger kan medfører udsættelse for bly, som er højere end Arbejdstilsynets grænseværdi for bly. Dette gælder specielt også ved udendørs tag-arbejde bag klimaskærm. Gammelt bly indeholder nemlig blysalte på overfladen, og disse salte frigøres let til luften.

Lad derfor Eurofins Miljø kontrollere arbejdsmiljøet, når der arbejdes med bly.     

Arbejdstilsynets vejledning

Kontaktpersoner - Kundecenter
hanne-jensen-3.png
Hanne Jensen
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
kirsten_andersen.png
Kirsten From Andersen
Seniorrådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
Neza Filipic
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
g30@eurofins.dk
Kontaktpersoner - Salg
lise_sveigaard.png
Lise Sveigaard
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 22 18 50 33
syn_ve.png
Synøve Enghave
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 20 10 45 59
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Sales Manager
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20