Jord og bygningsmaterialer >> Bygningsmaterialer >> PCB

Værd at vide om PCB

Sidebar Image

Inden et renoveringsarbejde påbegyndes skal det undersøges, om bygningen indeholder PCB.

Resultatet af undersøgelsen skal meddeles myndighederne. Arbejdet skal udføres efter en skriftlig plan og må kun foregå under brug af særlige værnemidler.

PCB er en uønsket miljøgift og udsættelse for PCB kan være helbredsskadende. PCB kan optages ved indånding gennem huden.

Det er forbudt at anvende PCB i Danmark i dag.

PCB, som er en forkortelse for det kemiske navn PolyChlorerede Biphenyler, er et syntetisk stof, som kan være tilsat fugemateriale for at bevare elasticiteten i fugen. PCB har også gode isoleringsegenskaber.

PCB er en fælles betegnelse for mere end 200 nært beslægtede kemiske forbindelser. Du kan læse mere blandt andet om PCB´s kemi på www.pcb-guiden.dk.

I en ny kortlægning fra december 2013 er det beregnet, at der fortsat er mellem 17 og 87 tons PCB materiale tilbage i danske bygninger. PCB findes både offentlige bygninger, i private virksomheder og i familieboliger.

Eurofins Miljø har udført omfattende kortlægninger af PCB både for myndigheder, for boligselskaber og for privatpersoner i forbindelse med køb og salg af boliger.

Vi har påvist PCB i følgende bygningsdele:

  • Indvendige fuger
  • Udvendige fuger
  • Maling
  • Termorude-isolering

Det er vores erfaring, at det ikke kan afgøres, om fx en fuge indeholder PCB, alene ud fra fugens udseende og elasticitet.

Få derfor udført en akkrediteret PCB-analyse hos Eurofins Miljø.

Se Arbejdstilsynets regler

Kontaktpersoner - Kundecenter
hanne-jensen-3.png
Hanne Jensen
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
kirsten_andersen.png
Kirsten From Andersen
Seniorrådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
Neza Filipic
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
g30@eurofins.dk
Kontaktpersoner - Salg
lise_sveigaard.png
Lise Sveigaard
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 22 18 50 33
syn_ve.png
Synøve Enghave
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 20 10 45 59
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Sales Manager
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20