Vores ydelser >> Jord og bygningsmaterialer >> Canisters

Måling af VOC i indeklimaet med Canisters

Sidebar Image

Hvordan står det til med indeklimaet? Og hvordan måler man kvaliteten af ens indeklima med hensyn til kemisk forurening?

Der er tre metoder til opsamling af luft fra indeklimaet. Man kan benytte sig af stikprøver på rør med forskellige adsorptionsmaterialer, hvor luften pumpes aktivt gennem røret og forureningskomponenterne adsorberes i større eller mindre grad. Der er også mulighed for at benyttes adsorptionsrør, som opsamler passivt over en længere periode. Om der skal udtages stikprøver med aktiv sampling (øjebliksbillede) eller, om det vil være en god idé med en opsamling over en længere periode (gennemsnitskoncentration), afhænger af formålet med målingen.
Den tredje mulighed er at benytte en form for beholder, hvor luftprøven opsamles som en hel prøve, da der ikke filtreres komponenter fra i opsamlingsprocessen. Til dette kan man eksempelvis bruge Tedlar-poser eller en såkaldt canister.

Canister-metoden

Canisteren er en robust opsamlingsmetode, da beholderen er udviklet til at være ekstremt inert, og opbevaringstiden for prøven er god sammenlignet med for eksempel poser. Canisteren kan bruges til opsamling af både flygtige og ekstremt flygtige, organiske forbindelser (VOC og VVOC), og dermed en simpel måde at måle størstedelen af relevante kemiske forureninger i indeklimaet. Canisteren er særligt velegnet til VVOC – herunder Vinylchlorid – og bør erstatte de traditionelle passive samplers, der er dårligt egnede til opsamling af denne type komponenter.
Helt lavpraktisk modtager man en canister, som består af en inert, elektropoleret stålbeholder og en ventil med en kritisk dyse. Stålbeholderen er evakueret, og der er således skabt vacuum i beholderen, og samplingen er derfor ikke afhængig af en pumpe. Afhængig af, hvilken dyse, der vælges, kan man med canisteren opsamle luft i perioder fra 24 timer og op til 7 døgn. Systemet er lydløst, så man bliver ikke forstyrret af pumper. Når måleperioden afsluttes, lukkes ventilen til systemet, og canisteren returneres til laboratoriet til analyse.

Analysemetoden (TO-15) er udviklet af det amerikanske miljøagentur EPA, og er en gennemprøvet metode, som har bred anvendelse i USA. Analyserne for Eurofins Miljø udføres i Europa af vores kompetencecenter for analyse af canisters ved Eurofins Environnement i Saverne under akkreditering af COFRAC og certificering efter ISO/CEI 17025. Laboratoriet i Saverne udbyder en bred vifte af komponenter, som kan bestemmes på luften i canisteren. Der benyttes gaschromatografi med massespektrometrisk detektion for stor sikkerhed for korrekt identifikation. Da canisteren er designet til genanvendelse, tilbyder Eurofins Miljø at levere canisters med certificeret renhed.

 

Du kan læse mere om Canister-metoden i denne folder