Vores ydelser >> Jord og bygningsmaterialer >> Poreluft

Poreluft

Sidebar Image

Poreluftmålinger anvender man til risikovurdering af forureningers betydning for indeklimaet i bygninger og for udbredelsen af jordforureninger.

Poreluft betegner man den luft, der findes i jorden mellem jordpartikler. Flygtige organiske komponenter fra eksempelvis biologisk nedbrydning af organisk materiale eller fra forureninger i jorden kan findes i poreluft.

Når man skal bestemme udbredelsen af en jordforurening eller vudere indeklimaet i huse bygget på en forurenet grund, kan man med stor fordel ofte benytte analyse af poreluft.

Eurofins tilbyder akkrediteret prøvetagning og analyse af poreluft for blandt andet

  • Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter
  • Flygtige alifatiske og aromatiske kulbrinter (BTEX og TVOC)

Mere information:

Kontaktpersoner - Kundecenter
hanne-jensen-3.png
Hanne Jensen
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
kirsten_andersen.png
Kirsten From Andersen
Seniorrådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
Neza Filipic
Kunderådgiver
70 22 42 66 / Dir 70 22 42 67
g30@eurofins.dk
Kontaktpersoner - Salg
lise_sveigaard.png
Lise Sveigaard
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 22 18 50 33
syn_ve.png
Synøve Enghave
Key Account Manager
70 22 42 66 / Dir 20 10 45 59
rita-spildt-pedersen.png
Rita Splidt Pedersen
Sales Manager
70 22 42 66 / Dir 20 99 32 20

Øvrige kontaktpersoner