Vores ydelser >> Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima

Arbejdsmiljø / indeklima

Sidebar Image

Arbejdsmiljøundersøgelser, analyser af luftprøver, kontrol af tekniske installationer (trykluft, stinkskabe, gasinstallationer, ventilationssystemer), sikkerhed ved omgang med kemikalier, arbejdspladsvurdering, brug og test af personlige værnemidler, substitution - en række væsentlige elementer i forbindelse med at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden

Arbejdsmiljø og indeklima har gennem mange år været et kerneområde for Eurofins - og vi tilbyder monitering, laboratorieanalyser, vejledning og rådgivning samt udlejning af måleudstyr.

Mere information:

Kontaktperson
soren_brodsgaard.png
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
70 22 42 66 / Dir 27 10 54 32
my-hoang.png
My H. Tran.
Kundecenter
70 22 42 86 / Dir 21 69 66 83