Vores ydelser >> Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima

Arbejdsmiljø / indeklima

Sidebar Image

Arbejdsmiljøundersøgelser, analyser af luftprøver, kontrol af tekniske installationer (trykluft, stinkskabe, gasinstallationer, ventilationssystemer), sikkerhed ved omgang med kemikalier, arbejdspladsvurdering, brug og test af personlige værnemidler, substitution - en række væsentlige elementer i forbindelse med at sikre et godt arbejdsmiljø i virksomheden

Arbejdsmiljø og indeklima har gennem mange år været et kerneområde for Eurofins - og vi tilbyder monitering, laboratorieanalyser, vejledning og rådgivning samt udlejning af måleudstyr.

 

Mere information:

 

Kontaktperson
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
Kristina Hansen
Ph.D.