Luft og Støj >> Arbejdsmiljø og indeklima >> DGNB certificering

DGNB certificering: Indendørs luftmålinger

Sidebar Image

Byggematerialer kan indeholde kemiske stoffer, som frigives til luften inde i bygningerne. Denne afgasning er ofte størst ved nybyggeri, hvor der anvendes nye og friske materiale. Den nye bæredygtighedscertificering, DGNB, stiller i Danmark krav til den indendørs luftkvalitet i nybyggeri. Dette gælder alle typer bygninger, om det er kontorer, boliger, hospitaler eller institutioner etc.

 

TVOC og formaldehyd

I henhold til DGNB certificeringen skal koncentrationen af totale organiske forbindelser (TVOC) samt formaldehyd kontrolleres. Kriteriet for indendørs rumluft i forhold til TVOC og formaldehyd er således:

  • TVOC-koncentration (totalkoncentration) må ikke overstige 3.000 μg/m³
  • Formaldehydkoncentration må ikke overstige 100 μg/m³

Kriteriet om indendørs luftkvalitet er et udelukkelseskriterium. Overholder byggeriet således ikke ovenstående kriterium, kan dette ikke certificeres. Desuden skal krav i bygningsreglementet samt i Arbejdstilsynets bekendtgørelser også altid være overhold.

 

Eurofins tilbyder

Eurofins Miljø Luft har erfarne måleteknikere, som kan udtage luftprøver, som i vores laboratorium kan analyseres for TVOC og formaldehyd i henhold til DGNB certificeringens kriterium.

Kontaktperson
Kristina Hansen
Kunderådgiver
Dir: 30 47 02 87
70 22 42 86 
kristinahansen@eurofins.dk