Luft og Støj >> Kontrol af tekniske anlæg >> Luftkvalitet på operationsstuer

Mikrobiologisk luftkvalitet på operationsstuer

Sidebar Image

Eurofins tilbyder måling, analyse og rådgivning i forbindelse med mikrobiologisk luftkvalitet på operationsstuer

Eurofins har mange års erfaring med luftmålinger og efterfølgende laboratorieanalyser. Vi har samlet en stor viden og kompetence rettet mod hygiejnisk kvalitet i sundhedssektoren. Vi råder over avancerede laboratoriefaciliteter - ikke mindst på det mikrobiologiske område, hvor Eurofins fungerer som det nationale referencelaboratorium.

Baggrund

Det er naturligvis yderst vigtigt at opretholde en høj mikrobiologisk luftkvalitet på operationsstuer. En uren operationsstue (fx et højt kimtal i luften) kan betyde store omkostninger - både menneskeligt og økonomisk. Vi kan kontrollere den mikrobiologiske luftkvalitet i henhold til de gældende danske retningslinier.

Anbefalinger

Vi tilbyder at kontrollere den mikrobiologiske luftkvalitet på operationsstuer i henhold til retningslinier fra Statens Serum Institut. (Vejledende retningslinier for hygiejnisk luftkvalitet på operationsstuer, 1997). Statens Serum Institut har opstillet en række kontrolværdier, som er afhængige af undersøgelsens formål - samt ventilationstypen på operationsstuen.

Man bør foretage kontrol i forbindelse med:

  • Ny installation
  • Reparation
  • Mistanke om luftbåren smitte
  • Løbende kvalitetskontrol

Måling og analyse

Vi gennemfører målinger og laboratorieanalyser. Vores medarbejdere har som nævnt mange års erfaring med at foretage målinger på sygehuse. Vi ved derfor også, hvor vigtigt det er, at arbejdet udføres med den største omhu - og uden at gribe forstyrrende ind i arbejdsprocesserne på operationsstuerne. Analyserne finder sted på vores eget laboratorium. Vi yder gerne rådgivning i forbindelse med opstilling af måleprogram og forslag til eventuelle afhjælpende tiltag.

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
70 22 42 66
Michael Pedersen
Civilingeniør
70 22 42 66