Luft og Støj >> Kontrol af tekniske anlæg >> Trykluft til åndedrætsværn

Trykluft til åndedrætsværn

Sidebar Image

I december 2005 kom Arbejdstilsynet med en vejledning om "Trykluft til åndedrætsværn".

Formålet med vejledningen er især at beskrive krav til opbygning, brug og vedligehold af trykluft, så brugerne ikke bliver udsat for sundhedsskadelige påvirkninger.

Væsentligt indhold

I forhold til den tidligere vejledning er der ingen væsentlige ændringer. De væsentligste hovedpunkter er:

  • Trykluftanlæg skal gennemgås af kvalificeret person med henblik på en helhedsvurdering af anlægget
  • Der lægges op til, at der skal være en trykluftansvarlig på den enkelte virksomhed
  • Der skal i forbindelse med kontrol og vedligehold foretages målinger og analyser for udvalgte parametre, hvor der er angivet acceptværdier

trykluft skema

Det fremgår også, at sammensætningen af åndemiddelluft bør svare til den, der forekommer i frisk luft. Unødig påvirkning af forureninger fra trykluftanlægget skal således undgås.

Øgede kvalitetskrav til opbygning af anlæg

At-vejledningen giver også anvisninger på, hvordan trykluftanlæg kan opbygges, så trykluftens kvalitet lever op til kravene i vejledningen. Det er blandt andet beskrevet, hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med valg og brug af filtre.

Prøvetagning til mikrobiologiske analyser

I vejledningen lægges der op til udtagning af kondensatet og ikke i selve luften. Kravet i skemaet er derfor rettet mod kondensatet.

Eurofins anbefaler, at der suppleres med prøvetagning for totalkim i selve trykluften, da prøvetagning og analyse for mikroorganismer i kondensatet ikke nødvendigvis giver den samme viden om kvaliteten af selve trykluften. Vi anbefaler, at indholdet af totalkim i åndemiddelluften ikke overskrider 200 kim / m³.

Kontrol og vedligehold

Vejledningen lægger op til, at man bør foretage analyse af åndemiddelluften med jævne mellemrum - normalt én gang årligt.

Yderligere oplysninger

Eurofins leverer prøvetagningsudstyr og opsamlingsmedier - samt tilbyder måling og analyse af alle de nævnte parametre. Vi kan desuden hjælpe i forbindelse med gennemgang og vurdering af trykluftanlæg.

Vi informerer gerne uddybende om kravene i trykluftvejledningen.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66
Søren Brødsgaard
Civilingeniør
70 22 42 66
Michael Pedersen
Civilingeniør
70 22 42 66