Vores ydelser >> Luft og Støj >> Luftemission

Emissionsmålinger - luft

Sidebar Image

Alle produktionsvirksomheder har en eller anden form for emission - støj, spildevand, luft mv.

Luftemission er i miljømæssig sammenhæng et udtryk for de luftbårne stoffer, der udsendes fra en virksomhed eller et anlæg. Men naturligvis er ikke alle emissioner belastende for miljøet. Specielt for produktionsvirksomheder samt for fyringsanlæg og forbrændingsanlæg er luftemissionerne dog ofte en miljømæssig parameter.

Emissionsmålinger er tekniske målinger, der dokumenterer en sådan emission. Vi kan hjælpe med måling af luftemissioner fra jeres virksomhed.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en luftvejledning. Her er der opstillet emissions-grænseværdier for en række forskellige stoffer. Stofferne er blandt andet grupperet efter deres farlighed for mennesker og miljø. Hvis en virksomhed arbejder med - eller udsender - stoffer, som er nævnt i denne vejledning, vil der derfor være en god grund til at interessere sig for emissionerne fra virksomheden.

Mange virksomheder har en miljøgodkendelse. I miljøgodkendelsen er der stillet krav/grænseværdier til virksomhedens emissioner. Virksomheden har således en pligt til kende og til at dokumentere sine emissioner.

Fælles for alle emissionsmålinger er, at man skal anvende resultatet til et bestemt formål. Derfor er det vigtigt, at man tilrettelægger måleprogrammet og rapporteringen, så de ønskede mål opfyldes.

Eurofins har 25 års erfaring inden for området. Vi kan derfor kvalificeret vurdere jeres behov for emissionsmålinger. Desuden kan vi ud fra målingerne vurdere emissionerne i forhold til de gældende grænseværdier, og i givet fald rådgive om mulighederne for emissionsbegrænsninger.

Mere information:

 

Kontaktpersoner
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66
Jørn Rokkjær
Seniorrådgiver
70 22 42 66
 
Kasper B Præstgaard
Kunderådgiver
70 22 42 66
jens_vang.png
Linda Brøndum
Seniorrådgiver
70 22 42 66