Luft og Støj >> Luftemission >> Miljø på affaldsforbrændingsanlæg

Miljø på affaldsforbrændingsanlæg

Sidebar Image

Eurofins Miljø er en naturlig samarbejdspartner for danske affaldsforbrændingsanlæg, når det drejer sig om miljø og arbejdsmiljø.

Eurofins har den nødvendige erfaring og fleksibilitet i forhold til de ofte meget komplicerede miljøforhold på anlæggene.

Vores ingeniører og teknikere har mange års erfaring med de problemstillinger, som er relevante for affaldsforbrændingsanlæggene.

Vi sikrer kvaliteten af vores ydelser gennem akkreditering under DANAK. Eurofins varetager desuden dele af Miljøstyrelsens referencelaboratorium på luftemissionsområdet. Vores akkrediteringer dækker imidlertid ikke kun luftemissioner men fx også støj- og spildevandsområdet. Vi kan derfor tilbyde totalløsninger, hvor eksempelvis luftemissioner, støj og spildevand samles i én aftale. Det giver mulighed for besparelser og letter den daglige kontakt.

Hent brochuren herunder som pdf-fil - og læs mere om, hvad vi kan tilbyde.

Miljø på affaldsforbrængingsanlæg - Brochure

Kontaktperson
peter-mortensen-03092013.gif
Peter Mortensen
Kundechef - Produktions- og forsyningsvirksomheder
70 22 42 66 / Dir 27 10 54 30