Vores ydelser >> Luft og Støj >> Støj

Eurofins udfører blandt andet støjmåling og støjberegning

Sidebar Image

Har du brug for at få lavet:

  • en støjmåling, eventuelt som en del af en støjkortlægning,
  • en måling af støj på arbejdspladsen,
  • rum-akustik (for eksempel efterklangstid)

Eurofins Miljø Luft er godkendt af Miljøstyrelsen (akkrediteret af DANAK) til at udføre måling og beregning af ekstern støj. Vi er også godkendt til måling af for eksempel rumakustik og arbejdspladsstøj.

Vi tilbyder måling af

  • støj fra virksomheder, måling og beregning (støjkortlægning)
  • støj på arbejdspladsen
  • støj fra maskiner, bestemmelse af den såkaldte kildestyrke
  • støj i boliger
  • akustik i rum, rumakustiske parametre som for eksempel efterklangstid
  • niveauet af lavfrekvent støj.

Der ydes også rådgivning om for eksempel støjdæmpning.

Støjmåling og beregning af ekstern støj der kræves i for eksempel en miljøgodkendelse, som krav til støjmåling og krav om dokumentation udføres som "miljømåling - ekstern støj". Dette er en støjkortlægning.

Vi hjælper også med rådgivning omkring for eksempel støjdæmpning. Eller hvis der ønskes at holde styr på den støj, der kommer fra virksomheden, uden der er krav om det via vilkår.

Samarbejdspartneren der sætter kvaliteten i fokus er vigtigt. Vores team er medarbejdere med stor viden inden for støj og akustik, tekniske anlæg og processer.

Udover krav fra myndighederne om måling af støj på arbejdspladsen, kan en støjkortlægning af arbejdspladsstøj være et godt redskab i forhold til APV, ArbejdsPladsVurdering.

Eurofins Miljø Luft råder over moderne udstyr, og er som nævnt akkrediteret af DANAK til at gennemføre de nævnte lydmålinger.

Her kan du læse mere om akustiske Målinger

Hvis du vil vide mere eller skal have lavet en støjmåling, så kontakt os:

Kontaktperson
Per Andersen
Seniorrådgiver
Direkte: 22 74 65 16
Tlf.: 70 22 42 66