Vores ydelser >> Luft og Støj >> Støj

Eurofins udfører blandt andet støjmåling og støjberegning

Sidebar Image

Har du brug for at få foretaget for eksempel:

  • en støjmåling, eventuelt som en del af en støjkortlægning,
  • en måling af støj på arbejdspladsen,
  • rum-akustik (for eksempel efterklangstid)

Så er du kommet til rette sted.

Eurofins Miljø Luft A/S er godkendt af Miljøstyrelsen (akkrediteret af DANAK) til at udføre måling og beregning af ekstern støj. Vi er også godkendt til måling af for eksempel rumakustik og arbejdspladsstøj.

Vi kan hjælpe med at bestemme:

  • støj fra virksomheder, måling og beregning (støjkortlægning)
  • støj på arbejdspladsen
  • støj fra maskiner, bestemmelse af den såkaldte kildestyrke
  • støj i boliger
  • akustik i rum, rumakustiske parametre som for eksempel efterklangstid
  • niveauet af lavfrekvent støj.

I forbindelse med det nævnte ydes også rådgivning om for eksempel støjdæmpning.

Vi udfører dokumentationen, der viser om støjvilkår i en miljøgodkendelse eller påbud er overholdt eller overskredet.

Støjmåling og beregning af ekstern støj beskrives i for eksempel en miljøgodkendelse, som krav til støjmåling og krav om dokumentation udført som "miljømåling - ekstern støj". Dette er en støjkortlægning.

Udover den omtalte dokumentation hjælper vi også med at rådgive omkring for eksempel støjdæmpning. Eller hvis dét at have styr på den støj, der kommer fra virksomheden er interessant, uden der er krav om det via vilkår.

Det er vigtigt at finde en samarbejdspartner, som sætter kvalitet og anvendelighed i fokus. Vores team består af medarbejdere med stor viden inden for støj og akustik, tekniske anlæg og processer.

Udover krav fra myndighederne om måling af støj på arbejdspladsen, kan samme kortlægning af arbejdspladsstøj være et godt redskab i forhold til APV, ArbejdsPladsVurdering.

Eurofins Miljø Luft A/S råder naturligvis over moderne udstyr, og er som nævnt akkrediteret af DANAK til at gennemføre de nævnte målinger.

Mere information

Akustiske Målinger

 

Kontaktpersoner
Per Andersen
Seniorrådgiver
Direkte: 22 74 65 16