Vores ydelser >> Luft og Støj >> Støj

Støj

Sidebar Image

Eurofins udfører måling og beregning af støj

Eurofins er godkendt til måling og beregning af ekstern støj. Herudover foretager vi måling af lavfrekvent støj og vibrationer samt akustiske målinger inden for blandt andet luftlydisolation, trinlydsdæmpning og efterklangstid.

Mange forbinder støj med problemer, myndighedskrav, naboklager, påbud mv. Der er således god grund til at have styr på den støj, der kommer fra virksomheden.

Men også i andre sammenhænge er der oplagte fordele ved at beskæftige sig med støj - og have kontakt til samarbejdspartnere, som kan bidrage med kvalificeret rådgivning og dokumentation.

Det er derfor vigtigt at finde en samarbejdspartner, som sætter kvalitet og anvendelighed i fokus. Vores team består af medarbejdere med stor viden inden for støj og akustik og med stor erfaring inden for tekniske anlæg og processer.

Eurofins kan derfor gå længere end til de støjtekniske løsninger - og se på sammenhængende teknologiske løsninger, som reducerer støjen og samtidig kan give andre fordele som fx reduceret energiforbrug. Vi råder naturligvis over moderne udstyr, og er akkrediteret af DANAK til at gennemføre såvel arbejdsmiljømålinger, som måling af støjemission til omgivelserne (ekstern støj)

Vi er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt akkrediteret af DANAK på støjområdet til at gennemføre arbejdsmiljømålinger samt intern og ekstern støj.

Derudover har Eurofins udviklet en række praktiske værktøjer, som kan komme vores kunder til gode - fx et enkelt beregningsværktøj, hvor virksomhederne selv kan vurdere de forskellige muligheder for at regulere støjen.

Mere information:

Kontaktpersoner
 
Per Andersen
Seniorrådgiver
22 74 65 16
Jacob Lind Cramer
Direktør, BU manager
70 22 42 66