Miljø >> Vores ydelser >> Sorbisense

Sorbisense – patenteret metode til vandprøvetagning

Sidebar Image

Sorbisense blev stiftet af Hubert de Jonge og Gadi Rothenberg som en spin-off fra Aarhus Universitet og har siden juni 2017 været en del af Eurofins.

Sorbisense metoden er en letanvendelig og kosteffektiv metode til prøvetagning af vandprøver over længere tidsperioder. Sorbisense-metoden er unik ved at muliggøre kontinuerlige målinger uden brug af andre ressourcer end naturens egne. Metoden består af en passiv prøvetager - en Sorbicell - og en række samplesystemer, der er tilpasset til de forskellige miljøer, hvor systemet skal anvendes.

Kort fortalt fungerer metoden ved, at SorbiCellen inklusiv montager placeres på målestedet. I måleperioden opkoncentreres de ønskede målestoffer på Sorbicellen under vandets flow gennem cellen. Efterfølgende analyseres Sorbicellen for den opsamlede mængde af de ønskede stoffer. Et sporsalt i Sorbicellen måler mængden af vand, som har passeret cellen i måleperioden og ud fra opsamlet mængde på cellen og den gennemstrømmede vandmængde kan den gennemsnitlige koncentration i måleperioden beregnes. 

Der er udviklet en lang række analysemetoder, så de fleste relevante stoffer i dag kan måles med metoden – det drejer sig om et meget bredt spekter af organiske og uorganiske stoffer. Der er på tilsvarende vis udviklet en række montager, så måling i stort set alle vandmiljøet fra strømmede vand i åer og spildevandssystemer til dybe grundvandboringer er muligt. I de vedhæftede brochurer findes mere information om både analysemuligheder og montager.

Metoden har mange fordele sammenlignet med traditionel vandprøvetagning:

  • Muliggør tidsproportional prøvetagning over lange tidsperioder og dermed mere repræsentative værdier end normalt opnåeligt med korttidsmåling
  • Kræver ikke adgang til elektricitet til f.eks. pumper
  • Forstyrrer ikke målestedet – det har f.eks. betydning ved måling i grundvandsboringer, hvor der ved normal prøvetagning sker en opblanding af hele vandsøjlen
  • Tidsbesparende og dermed meget økonomisk, idet montage normalt kan klares på meget kort tid.
  • Kan i nogle situationer anvendes til at sænke detektionsgrænser.

Metoden og patenteret og mærkevarebeskyttet.

Her kan du se, hvordan Sorbisense-metoden bliver anvendt til passiv prøvetagning:

 

Kontaktpersoner
Hubert de Jonge
Salgschef
70 22 42 66 / Dir 22 19 25 05
peter-mortensen-03092013.gif
Peter Mortensen
Business Unit Manager
70 22 42 66 / Dir 27 10 54 30

Sorbisense Brochure

Sorbisense Groundwater Monitoring

Sorbisense Surfacewater Monitoring

Analysis of Sorbisense cartridges