Miljø >> Vores ydelser >> Sorbisense

Sorbisense™ – patenteret metode til vandprøvetagning

Sidebar Image

Sorbisense™ blev stiftet af Hubert de Jonge og Gadi Rothenberg som en spin-off fra Aarhus Universitet og har siden juni 2017 været en del af Eurofins.

Sorbisense™ metoden er en letanvendelig og kosteffektiv metode til prøvetagning af vandprøver over længere tidsperioder. Sorbisense™-metoden er unik ved at muliggøre kontinuerlige målinger uden brug af andre ressourcer end naturens egne. Metoden består af en passiv prøvetager - en Sorbicell™ - og en række samplesystemer, der er tilpasset til de forskellige miljøer, hvor systemet skal anvendes.

Kort fortalt fungerer metoden ved, at SorbiCellen™ inklusiv montager placeres på målestedet. I måleperioden opkoncentreres de ønskede målestoffer på Sorbicellen™ under vandets flow gennem cellen. Efterfølgende analyseres Sorbicellen™ for den opsamlede mængde af de ønskede stoffer. Et sporsalt i Sorbicellen™ måler mængden af vand, som har passeret cellen i måleperioden og ud fra opsamlet mængde på cellen og den gennemstrømmede vandmængde kan den gennemsnitlige koncentration i måleperioden beregnes. 

Der er udviklet en lang række analysemetoder, så de fleste relevante stoffer i dag kan måles med metoden – det drejer sig om et meget bredt spekter af organiske og uorganiske stoffer. Der er på tilsvarende vis udviklet en række montager, så måling i stort set alle vandmiljøer fra strømmede vand i åer og spildevandssystemer til dybe grundvandboringer er muligt. I de vedhæftede brochurer findes mere information om både analysemuligheder og montager.

Metoden har mange fordele sammenlignet med traditionel vandprøvetagning:

  • Muliggør tidsproportional prøvetagning over lange tidsperioder og dermed mere repræsentative værdier end normalt opnåeligt med korttidsmåling
  • Kræver ikke adgang til elektricitet til f.eks. pumper
  • Forstyrrer ikke målestedet – det har f.eks. betydning ved måling i grundvandsboringer, hvor der ved normal prøvetagning sker en opblanding af hele vandsøjlen
  • Tidsbesparende og dermed meget økonomisk, idet montage normalt kan klares på meget kort tid.
  • Kan i nogle situationer anvendes til at sænke detektionsgrænser.

Metoden er patenteret og mærkevarebeskyttet.

Langtidsmonitorering af pesticider i drikke- og grundvand

Sorbisense™ kan langtidsmonitorerer mange forskellige miljøfremmede stoffer i vores drikke- og grundvand (heriblandt kulbrinter, chlorerede opløsningsmidler, metaller, PFAS, næringsstoffer, pesticider, mv.). Men de sidste par års fund af nye pesticider har medført intensiveret fokus mod disse stoffer. Eurofins kan nu tilbyde langtidsmonitering og analyse for nedenstående stoffer med Sorbisense™:

  • Desphenyl-chloridazon
  • Methyl-desphenyl-chloridazon
  • DMS (dimethylsulfamid)
  • 1,2,4-Triazol
  • BAM

 Du kan læse mere om mulighederne for at anvende Sorbisense™ til langtidsmonitorering af pesticider herHvis du vil vide mere om anvendelse af Sorbisense, kan du se dette webinar om emnet

 

I disse videoer samt webinar kan du blive klogere på, hvordan Sorbisense-metoden bliver anvendt i praksis:

 

Kontaktpersoner
Hubert de Jonge
Salgschef

Dir 22 19 25 05
peter-mortensen-03092013.gif
Peter Mortensen
Manager, Research and Development

Dir 27 10 54 30
Ulrich Precht
Sales and Market Development Manager

Dir 93 98 98 86

Sorbisense Brochure

Sorbisense Groundwater Monitoring

Sorbisense Surfacewater Monitoring

Analysis of Sorbisense cartridges