Eurofins Danmark >> Kontakt >> Skriv til os

Skriv til os

Sidebar Image

Skriv direkte til Eurofins i Danmark

Vælg venligst selskab på listen nedenunder

Eurofins Miljø A/S Jord, grundvand, spildevand, drikkevand, rent vand, luftemission, støj, arbejdsmiljø, indeklima, tekniske anlæg, præstationsprøvning miljø, CRM
Eurofins Steins Laboratorium A/S Mejeri, fødevarer
Eurofins Product Testing A/S Legetøj, kosmetik, byggematerialer, gasser, fødevareemballage, affald og restprodukter, miljømærkning, sikkerhedsdatablade, kemikalievurderinger, REACH, GHS, arbejdspladsbrugsanvisninger
Eurofins Pharma A/S QC Services Chemistry, QC Services Microbiology, Stability Studies, Hygiene Monitoring, Early Development
Eurofind Agro Testing Denmark A/S

Landbrug: Kvæg, svin, får, hest, planteavl, husdyrgødning, gylle, agerjord

Gartneri: Væksthus, friland, frugt, bær, restkoncentration

Biogas: Sammensætning, næringsstoffer, mikrobiologi

Skovbrug: Jordanalyser, nåleanalyser, restkoncentration