Eurofins Danmark >> Om os

Eurofins i Danmark

Sidebar Image

Eurofins Gruppen i Danmark består af fire laboratorier, der arbejder med hver sit område. Vi har opbygget en række kompetencecentre inden for specifikke områder, hvilket er med til at sikre vores kunder en optimal kvalitet, et højt serviceniveau samt helhed i løsningen.

Eurofins Miljø A/S - undersøgelser af vand, jord, luft og støj

Eurofins Steins Laboratorium A/S - undersøgelser af fødevarer, mejeriprodukter og foder

Eurofins Product Testing A/S - rådgivning og test af produkter og materialer

Eurofins Pharma A/S - analyser og test, udvikling og validering af pharmaceutiske produkter

Eurofins har i Danmark mere end 1000 medarbejdere - erfarne og dygtige kemikere, ingeniører, farmaceuter, økotoksikologer, mikrobiologer og teknikere. Vi råder over avancerede laboratoriefaciliteter, omfattende måleudstyr, stort udvalg af metoder samt viden på højt, internationalt niveau - blandt andet sikret gennem vores tilknytning til den internationale laboratoriegruppe Eurofins med over 800 afdelinger og 45.000 ansatte worldwide.

Vores kvalitet er ikke nogen tilfældighed. Vi satser målrettet på at sikre kvaliteten og levere ydelser, som lever op til vores kunders forventninger og behov. Vi er meget bevidste om, at rigtigheden af vores resultater og konklusioner ofte danner baggrund for vidtrækkende beslutninger.

Vi arbejder efter internationale og nationale standarder. Blandt andet kan nævnes at Eurofins er akkrediteret af DANAK i henhold til ISO 17025 standarden - og at vi arbejder i henhold til cGMP. Hertil kommer en række godkendelser under Miljøministeriet, Plantedirektoratet, Lægemiddelstyrelsen mv.

Vi udvikler og indkører løbende nye metoder baseret på udviklingen af nye standarder samt krav fra myndigheder og virksomheder.

Gode grunde til at vælge Eurofins som samarbejdspartner

 • Vores medarbejdere har stor praktisk erfaring og viden på højt internationalt niveau

 • Vi arbejder med stor respekt for kvalitet, som lever op til kundens forventninger og behov

 • Vi satser på helhedsløsninger, som skaber værdi for vores kunder

 • Alle kompetencer under samme tag - målinger, analyser, vurdering og rådgivning

 • Eurofins arbejder efter nationale og internationale standarder

 • Vi råder over state-of-the-art laboratoriefaciliteter samt mere end 150.000 anerkendte metoder

 • Stor erfaring i at samarbejde med alle parter og på alle niveauer i forbindelse med at løse en opgave

 • Fleksibel samarbejdspartner med en meget stor kapacitet

 • Ingen opgave er for lille - ingen er for stor

 • Fornuftige priser, der holder

 • ...og vores kunder kan med garanti komme med flere gode grunde