Eurofins Danmark >> Om os >> Arbejdsmiljø og miljøarbejde

Arbejdsmiljø og miljøarbejde

Sidebar Image

Eurofins Danmark arbejder målrettet med at forbedre arbejdsmiljøet og skåne miljøet

Vi er gode til at passe på vores medarbejdere og til at mindske uønskede miljøpåvirkninger gennem nogle fornuftige handlingsplaner. Eurofins er en virksomhed i vækst - men trods dette holder vi vores målsætning og mål.

Eurofins styrer arbejdsmiljø- og miljøarbejdet gennem et ledelsessystem, som lever op til kravene i DS/ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og Arbejdsministeriets Bekendtgørelse nr. 1084. Siden 2004 har Eurofins været certificeret af DNV.

Miljøorganisationen består ved udgangen af 2016 af

  • Carsten Grønbæk, Sikkerhedsleder & Miljøkoordinator
  • Svend Aage Linde, Miljøchef

Eurofins har aktiviteter flere steder i Danmark og har pt. 23 arbejdsmiljøgrupper, der varetager det daglige arbejde med miljø og arbejdsmiljø for hver deres område.