Miljø >> Nyheder >> 1,2,4-triazol - Akkrediteret analysemetode

1,2,4-triazol - Akkrediteret analysemetode

Sidebar Image

På baggrund af den seneste VAP-rapport (varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand) som bl.a. viser fortsatte fund af 1,2,4-triazol i grundvandet, har Miljø- og Fødevarestyrelsen nu besluttet at stoffet fremadrettet skal inddrages blandt de pesticider, som vandværkerne obligatorisk skal teste for.

Nedbrydningsproduktet 1,2,4-triazol stammer fra en række forskellige svampemidler af typen azol-fungicider. I Danmark er der godkendt fire aktivstoffer, der alle danner 1,2,4-triazol. Disse fire stoffer er epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol og difenoconazol og alle stofferne findes i en række pesticider, som landbruget i dag bruger til at bekæmpe svampesygdomme i korn.

Eurofins har udviklet en akkrediteret metode til analyse af 1,2,4-triazol og er dermed helt klar til at modtage prøver til analysen.

Er I interesseret i at få jeres prøver analyseret for 1,2,4-triazol er I meget velkomne til at kontakte os på rentvand@eurofins.dk.

Ved henvendelse vil det gøre det nemt for os, hvis I oplyser vandværkets navn og adresse.

Hent information her.