Miljø >> Nyheder >> Eurofins Miljø og 'Danmark Planter Træer'

Eurofins Miljø og ’Danmark Planter Træer’.

Sidebar Image

De seneste par år er klimaudfordringerne begyndt at fylde mere hos os danskere. Mange prøver allerede at ændre deres vaner, så de lever mere klimavenligt – blandt andet ved at sortere affald, reducere kødforbruget og benytte mere miljøvenlige transportmidler.

Eurofins Miljø tager vores ansvar for miljøet alvorligt, og vi gør en indsats for at mindske vores klimaaftryk. Men vi kan altid blive bedre og gøre mere. I august og september sætter vi fokus på, hvordan vi i Eurofins Miljø kan gøre en forskel for miljøet ved at nedbringe vores CO2-udledning. Det gør vi som en del af 'Danmark Planter Træer'. ’Danmark Planter Træer’ er et samarbejde mellem TV2 og Danmarks Naturfredningsforening, som engagerer danskerne i at gøre en forskel for miljøet. Målet er at indsamle nok penge til at plante 1 million nye træer i Danmark. 1 træ koster 20 kroner.

Hvorfor træer?

Én af klimaudfordringer er ophobning af CO2 i atmosfæren. Der skal være CO2 i jordens atmosfæren, for uden CO2 ville middeltemperaturen på jorden være ca. -18 grader. Problemet er, at vi i dag udleder mere CO2 end planterne, havet og naturen kan optage. Derfor opstår drivhuseffekten, som gør at vi får det varmere, hvilket har en række negative konsekvenser for klimaet. Når vi planter flere træer og får mere skov, er det med til at reducere mængden af CO2 i atmosfæren, da træer er det mest effektive redskab til at fjerne CO2 fra atmosfæren. Desuden sikrer flere træer renere drikkevand, flere levesteder til dyr og planter samt nye områder til friluftsliv.

Hvordan støtter Eurofins Miljø ’Danmark Planter Træer’?

For at gøre en aktiv indsats for klimaet, har vi ændret frokostordningen i én af vores afdelinger, så der mindst én gang om ugen bliver serveret vegetarretter. Når vi fjerner kødet fra frokosten én gang om ugen frem til 14. september 2019 betyder det, at vi reducerer vores CO2 udledning med 1.600 kg. Det svarer til den CO2, der udledes, for at dække energiforbruget hos en gennemsnitlig husstand i 44,9 dage. Desuden opfordrer vi alle i Eurofins Miljø til også at tage aktiv del i ’Danmark Planter Træer’. Hvis man cykler eller kører sammen på arbejde, donerer Eurofins Miljø et ekstra beløb til ’Danmark Planter Træer’.

Du kan læse mere om ’Danmark Planter Træer’ her