Eurofins Danmark >> Nyheder >> Vandalf: Nyt spændende forskningsprojekt på spildevandsområdet er netop sat igang

Vandalf: Nyt spændende forskningsprojekt på spildevandsområdet er netop sat igang

Sidebar Image

Eurofins starter i disse dage sammen med en lang række partnere et spændende forskningsprojekt, som kan komme til at revolutionere den måde, vi analyserer spildevandsprøver på fremover. I dag foregår en analyse af spildevand ved, at prøven bliver undersøgt for en række kendte enkeltstoffer (standardstoffer) – og dermed er det kun de stoffer, som vi allerede kender, der bliver påvist. Målet med forskningsprojektet er at kombinere den nyeste viden om ”Kemiske Fingeraftryk” med toksikoliske test af vandprøven giftighed og på dne måde afsløre eventuelle giftstoffer i prøven, som vi idag ikke kender identiteten af. Analysemetoden skal gøre det muligt hurtigt at afgøre, om en spildevandsprøve indeholder kemikalier i mængder, der er giftige og hvilke kemikalier der i givet fald er tale om.

Vandalf (projektets navn) er et forskningsprojekt, som bygger videre på erfaringerne fra igangværende dansk og international forskning. Udover Eurofins deltager Københavns Universitet, danske spildevandsselskaber samt en række andre danske og internationale partnere.

Du kan læse mere om Vandalf her