Luft og Støj >> Luftemission >> Lugtlaboratorium

Eurofins´ lugtlaboratorium

Sidebar Image

Eurofins har indrettet et laboratorium til lugtmålingeri lokaler på Smedeskovvej 38 i Galten.

Lokalerne er isoleret fra den øvrige aktivitet og er forsynet med effektiv ventilation med luftskifte cirka ti gange pr. time. Rummene er med svagt overtryk, og lufttilførsel sker gennem et aktivt kulfilter. Disse foranstaltninger sikrer en meget ren luft i prøverummene.

Vi råder over et testpanel på op til 20 personer, der alle opfylder de individuelle krav om følsomhed. Normalt deltager seks personer i en test, men der er mulighed for et større panel.

Det anvendte udstyr lever op til krav i alle nuværende standarder på lugtområdet.

Udstyret består af en luftforsyning med luftkonditionering og et fortyndingssystem, hvor prøven fortyndes med kendte mængder ren luft.

Udstyret overholder blandt andet følgende specifikationer:

  • Luften doseres dynamisk.
  • Luftstrømmen pr. lugtport er ca. 30 l/min.
  • Fortyndinger doseres til portene i fortyndingstrin på ca. 2.
  • Doseringen af lugtstof er kortvarig for at hindre tilvænning.
  • Der er tvungent valg mellem to lugtporte for hvert fortyndingstrin for at undgå forudindtagethed. Kun en af portene indeholder lugtstof.
  • For at undgå forurening af lugtprøven er alle dele, der kommer i forbindelse med lugte, udført i teflon, glas eller rustfrit stål. Prøveposerne er udført i Tedlar (PVF), der kun i ringe omfang adsorberer lugtstoffer.