Miljø >> Nyheder >> Sorbisense A/S, nu en del af Eurofins Miljø A/S

Sorbisense A/S, nu en del af Eurofins Miljø A/S

Sidebar Image

Sorbisense A/S er  pr. 16.06.2017 blevet en del af Eurofins Miljø A/S.  

Sorbisense tilbyder passive prøvetagningsløsninger for udtagning af grundvand, overfladevand og spildevand. Metoderne er patenterede og gør det muligt at lave tidsproportionale prøvetagninger over længere tidsperioder. Metoderne er meget velegnede til brug alle steder i felten, fordi opsætning og drift ikke er afhængig af adgang til elektrisk strøm. Metoderne tillader prøvetagning over flere uger og derved mulighed for måling af ægte gennemsnitskoncentrationer modsat de korttidskoncentrationer, som opnås ved de normale grab-sampling metoder.

Eurofins har udviklet en meget bred vifte af analysemetoder tilpasset Sorbisense´ teknik, således at der i dag er analysemetoder for langt over 100 stoffer – langt de fleste metoder er allerede akkrediterede. Porteføljen dækker traditionelle parametre som metaller, næringssalte, organiske opløsningsmidler, PAH´er, PCB -congenerer tillige med pesticider, lægemidler og PFAS forbindelser.

Eurofins Miljø vil med opkøbet af Sorbisense fremover være i stand til at levere en samlet pakke bestående af en unik prøvetagningsmetode , det nødvendige udstyr samt tilpassede og validerede analysemetoder.

For yderligere oplysninger:

Peter Mortensen; tlf. 2710 5430, e-mail: pm@eurofins.dk

Hubert de Jonge; 2219 2505, e-mail: hubert@sorbisense.com

 

 Links til fire flyers: