Luft og Støj >> Støj >> Akustiske målinger

Mere information

Sidebar Image

Eurofins tilbyder akustiske målinger inden for blandt andet:

  • Luftlydisolation
  • Efterklangstid
  • Trinlydsdæmpning
  • Støj fra trafik

Ud over at være et vigtigt værktøj i det daglige arbejde er dokumentation af de akustiske forhold ofte et krav.

Det er ikke kun ved byggeri af erhvervslokaler, børnehaver og undervisningslokaler, at det er vigtigt at tænke på akustikken. Også i beboelser er det af stor betydning at have dokumentation for, at akustikken er i orden.

I forbindelse med kontorer og produktionslokaler bør man tillige være opmærksom på og have dokumentation for, at lokalerne lever op til bygningsreglementet og At-anvisning nr. A.1.16  "Akustik i arbejdsrum".

Eurofins kan hjælpe med målinger og beregninger, som kan dokumentere, om de almene bygningsakustiske krav er overholdt.

Akustiske målinger

Akustik - også et spørgsmål om velvære
Folks velbefindende i en bygning afhænger blandt andet af akustikken. Derfor stiller myndighederne en række krav til de akustiske forhold i nybyggeri. Bygningsreglementets kapitel 9 handler om krav til akustikken. Her står grundlæggende, at bygninger skal udføres og indrettes, så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold.

I flere og flere tilfælde bliver der stillet krav om at dokumentere, at nybyggeri overholder bygningsreglementets krav til de akustiske forhold.

Vi kan hjælpe med:

  • Måling af luftlydisolation og beregning
  • Måling af efterklangstid og beregning af absorptions-arealet
  • Måling af trinlydsdæmpning og beregning af L'n,w
  • Måling eller beregning af trafikstøj både udendørs og indendørs
  • Måling af støj fra installationer

Eurofins er i besiddelse af det nyeste måleudstyr, der gør det muligt direkte på stedet at beregne de relevante parametre, fx efterklangstiden og luftlydisolationen.

Alt vores akustiske udstyr er sporbart kalibreret. Det vil sige at vores kalibratorer, støjmålere, mikrofoner med videre bliver kalibreret ved et DANAK-laboratorium efter faste retningslinjer.

Kontaktpersoner
Per Andersen
Seniorrådgiver
Tlf.: 22 74 65 16
Jacob Lind Cramer
Direktør
Tlf.: 70 22 42 66