Miljø >> Vores ydelser >> Certificerede VKI Referencematerialer

Certificerede VKI Referencematerialer

Sidebar Image

VKI Referencematerialer er fremstillet og certificeret under DANAK akkreditering nr. 535 i henhold til ISO Guide 34


Certificerede VKI Referencematerialer består at et bredt udvalg af certificerede referencematerialer, som anvendes til at forbedre og sikre kvaliteten af miljølaboratoriers analyser.

Certificerede referencematerialer medfører bedre analyseresultater end egne fremstillede kontrolprøver. Formålet med at kontrollere udførelsen af miljøkemiske analyser er at sikre, at analyseresultaterne er i overensstemmelse med en sand værdi.

En sikker måde at udføre kemisk analysekontrol er at anvende referencemateriale, der er certificeret. Det vil sige en prøve, som er fremstillet under kontrollerede omstændigheder - og hvis indhold er målt af en række specielt udvalgte og kvalificerede laboratorier.

Dette giver den størst mulige sikkerhed for, at checkprøvens værdi er så tæt ved den sande værdi som muligt. Sikkerhed for, at et måleresultat holder den forventede kvalitet, opnås ved, at laboratoriet, der laver målingen, blandt andet bruger certificerede referencematerialer.

Det er vigtigt, at en referenceprøve i videst mulig udstrækning ligner den ukendte prøve. Det vil sige, at den ligger i samme koncentrationsområde og har samme prøvesammensætning som den ukendte. På miljøområdet er det vanskeligt at opnå dette i praksis, da de naturlige koncentrationer og prøvesammensætningen kan variere meget. Det er derfor vigtigt både at have mange referencematerialer at vælge imellem og at have referencematerialer, der kan tilsættes de ukendte prøver for at kontrollere, om man kan genfinde stoffet, der tilsættes.

Certificerede VKI Referencematerialer bruges af laboratorierne til at:

 • Forbedre analysekvaliteten
 • Simplificere intern kvalitetskontrol
 • Frembringe kontinuitet i den interne kvalitetskontrol
 • Forbedre sammenlignelighed nationalt og internationalt
 • Sikre sporbarhed
 • Validere og vurdere analysemetoder
 • Beregne måleusikkerheden

Certificerede VKI Referencematerialer findes for forskellige matricer:

 • Spildevand
 • Fersk overfladevand
 • Drikkevand og grundvand
 • Marint vand
 • Jord og slam

Hent en oversigt over Certificerede VKI Referencematerialer

Hvis du vil bestille referencematerialer - udfyld da venligst en bestillingsseddel og send den til refmat@eurofins.dk